MOZAİK- ALPER KÜRÜK ŞİİRLERİ
  12.11- FELSEFÎ ŞİİRLER-SH:11
 
201- Ömrümüzden Bir Yaprak

Bir gün gelip ölecek
Bülbülleri gönül bahçelerimizin,
Elbette bir gün solacak
Güzel gülleri kalplerimizin...

O zaman erişeceğiz
Ömrümüzün sonbaharına,
Ansızın düşeceğiz
Yolumuzun son yarına...


Alper Kürük
 
 
 
 
 
 
 

202- Ömürden Bir An

Beraber olduğumuz günler
Sabuna basmışcasına zaman
Bilirsin nasıl kayıp da geçer.
Sanki mübareğin ardından
Atlı kovalar
Bilmez ki aşk yolunda
Zaman kavramını yitirmiş
İki yaya var...
Kaç defa susturduk saatlerimizi
Susmadı,durmadı zaman
Habersiz geçti,
Piç bırakırcasına bıraktık arkamızda
Aşkımızdan doğan
Ömrümüz içinde bir an
Belki de unutulmuştur şimdi?


Alper Kürük
 

203- Ön Ve Son Hesap

Benim için
Güneş bir daha doğmamacasına batacak
Yere battığım zaman ben.
Güneş başkalarını ısıtacak,
Başkaları teneffüs edecek bu havayı,
Herkes fâniler için her şeyden
Faydalanacak bir zaman
Tıpkı benim gibi.
Payıma şimdi düşen bir toprak...
Yağmur başkalarını ıslatacak
Benim de toprağımı.
Biliyorum,toprak ana
Verdiğini alacaksın benden
En son zerresine kadar
Ki dünyada ilk hesap bu önceden.
Evet, bir de ötekini düşünüyorum...
Düşünüyorum da iyilikten yana
Her şeyi yapmak istiyorum.
Ama olmuyor ki öyle hep...
İnsanlığımı unutuyorum bazan
Ve uyuveriyorum şeytana...


Alper Kürük
 

204- Parça Parça Satış...

Neye hayıflanırım...bir bilseniz neye?
İngiltere'de yaşayıp
' SİR ' olamadım diye...
Keder değil kader...
' SİR ' olamadımsa da
Sır oldum yaşamımla, bedenimle bîteviye...

Düşündüm bedenimi parça parça
İhaleye çıkartsam
Umduğumdan da kazançlı çıkarım...

Gözlerim epey eder...
Gözlemlerim sağlıklı ve tutarlı,
İleriyi görür bakışlarım...
Dünyaya da hep iyi gözle bakarım...

Kulaklarım da az getirmez...
Bunca zaman hep sevgi sözcükleri duydum...

Dilim, ağzım ve dudaklarım
İyi paha eder...
Çünkü hep güzel sözler söyledim,
Hep aşkı fısıldadım...

Burnumu da ucuza satmam
Çünkü her şeye sokmam...
Ve de havalarda olmadı hiç...
Tek sevdiğimden başkasını da koklamam...

Saçlarım sırma değil ama
Krallar tacı gibi başımda taşırım...
Berberden çok
Onları rüzgârlara bırakırım...
Bir de sevmediğim huyum var:
Kılı kırk yararaım...

Beynim kaç değer eder bilemem?
Ama pek de ucuza veremem...
Tüm düşüncelere saygılıyım...
Bu da benim düşüncem
Ona paha biçip fiyat söyleyemem...

Ayaklarım çok cefakârdır...
Yıllarca bedenimi taşıdı
Hâlâ da taşır...
Onun da değeri çok yükseklere ulaşır...

Kollarım...ellerim...
Onlar da yüklü bir şey getirir dilerim...
Çünkü onlarla alkış tuttum sevindiğimde...
Ve de protesto ettiğimde...
Onlarla kucakladım sevgilimi...ve dostlarımı
Ayrılırken ve kavuştuğumda...
Üstelik hep YARATANA yalvarıp, yakarışımda
Dualarıma hep açıktır ellerim...

Diğer iç organlarım da
Bence ayrı ayrı değerdedirler...
Hiç getirmeseler
Sakatat değeri kadar getirseler bile yeter...

Ancak, içlerinde biri var
İşte bir onu ihaleye koyamam...
Bir defa alan alıp götürdü onu...
Kâlbim...
Onu bir daha başkasına satamam...


Alper Kürük
 

205- Pozitif İlme Kıyas

İçi boş kürenin
Yarısı sensin yarısı ben.
Fizikte bir deney var:
Birleştirilir yarım küreler
Boşaltılır içinin havası
Kolaysa ayırsınlar onları artık.
İsterse bir ucundan
Ekvatorun kuzeyindekiler
Öbür ucundan
Güneyindekiler
Tutup çeksin.
Boş yere uğraşırlar
Çünkü ortada kuvvete bakmaz
Fizik kanunları var.
Ben ve sen tıpkı
O yarım kürecikler gibiyiz
Birleştiğimizde biz
İçimizden hasret çıktı
Aşk girdi.
Korkma,bizi de kolay kolay ayıramazlar...
İsterse senin düşmanların bana dost
Benim dostlarım sana düşman olsunlar.
Ne çıkar?
Bizim de aramızda tıpkı
Tabiat kanunları gibi
Kimsenin karşı koyamadığı
Aşk Kanunu var.
Ne yapsak çaresisiz
Hem yarım kürecikler
Hem de biz.
Fizikçi
Yarım kürecikleri ayırmak için
Hiç zorluk çekmez
Başvuruverir havaya.
Allah bizi
Fizikçiden de kolay ayırır
Ölümü sokar araya...


Alper Kürük
 
206- Ruh Ve Musiki

Razı olmazdı hapse hergün
Ten kafeste ruh.
Eğer olmasaydı musikî
Sessiz bülbül gibi
Ve yapraksız ağaç misâli
Ne olurdu ruun hâli?
Tellerde nağmeler gezer
Ses gezer şarkılarda
Bir ölüm çöker ruha
Bir gezinti başlar ruh için
İlâhîlerle Allah'a...
Şarkılarla gezer aşk ülkelerinde
Türkülerle gezer Anadolu'mu,
Ruhlarla öpüşür ruhcasına
Böyle bir öpüşten
Bir derin musikî doğar,
Bir ölüm gelir tene
Ağlayanlar,ağlayanlar
Son bestesini söyler ruhun
En acı seslerin bestesidir bu
Acır duyanlar...
Acır duyanlar...


Alper Kürük
 
 

207- Saadet Katili

Neş'esiz,renksiz kuru dallarımla
Saadeti ağacıma konduramadım,
Saadeti aradım kör ellerimle
Boğazına geçti tırnaklarım.
Ben saadet katili
Ben kendime karşı suçlu,
Ben günahkâr,zehirli yem
Saadet bana oruçlu.

Saadeti aradım kör ellerimle
Boğazına geçti tırnaklarım...


Alper Kürük
 
208- Saadet Renklerde Mi?

Esmer ya da sarışın
Sonu yok bu yarışın,
Saadete varışın
Rengi nedir acaba?

Belki de tad karada,
Ak bekliyor sırada,
Erer isen murada
Renk olur üste caba.

Renge bakarsan kandın
Kadın her renkle kadın,
Anlamadınsa yandın
Seçimde boştur çaba...


Alper Kürük
 

209- Saadeti Arıyorum

Saadeti bir güzel kuş dediler
Aşk illerinde yaşarmış.
Sevgilerle beslenirmiş hep.
Kafese girmek istemezmiş bir türlü.
Ehli imiş bazıları öyle söylüyor
Yırtıcıymış bazılarının dediğine bakılırsa.
İki kalpten bir kafes yaptırdım ona
Ehlisine çatarız da
Bizim kafesten hoşlanır belki?
Arıyorum yoluna düştüm onun
Allah yardımcım olsun...


Alper Kürük
 

210- Sağduyu

İnsanın en yanılmaz ve en şaşmaz tek huyu
Eskiler ' akl -ı selim ' der yeniler sağduyu...

Gerçeği algılarken kısır kalır beş duyu
İmdadına yetişir, koşar gelir sağduyu.

Kim balık avlamaya bulandırırsa suyu
Berrak ve saflaştırıp temizleyen sağduyu...

Ortada taş atılmış duruyorsa bir kuyu
Kırk akıllı yetersiz kalsa yeter sağduyu...

Aklını kullananlar yener cümle korkuyu
Onun gerçek silahı ve kalkanı sağduyu.

Derdi ne artala ne ertele ömür boyu
Ey insan! vazgeçilmez vasfın senin sağduyu...


Alper Kürük
 
211- Saltanat Arabası

Yolcu taşır fâniler diyarından
Ebedîler diyarına...

Dünyanın atlı,öküzlü arabası
Taksilerin en can alan markalısı
Değil bu...

Parası olan sanma
Sırası gelen biner buna...

Allah sevdiğinden eşitliği
Çırılçıplak salıveriyor
Her kulunu dünyasına.
Zengin-fakir gözetmeden
Bu yolun her yolcusunu
Bindiriyor bir kefenlik ücretle
Saltanat Arabasına...

Bencil duygulara kurban
Güya en hakir görülen insan
Dün ayaklar altında çiğnenirken
Eller üzerinde
Taşınır oldu birden
Çıkarken bu son yolculuğuna...


Alper Kürük
 

212- Sarhoşum Bugün

Kafayı çektim derdimden
Kafayı çektim keyfimden
Arzularım sisli,bulanık
Arzularım şarap rengi
Akar,içimi yakar.
Arzum deli,ben deli
Yakamı bırakmaz hiç
Feleğin lânet eli.
Arzum arzular doğurur
Doğan arzular piç
Ne anası,ne babası belli...
Kafayı çektim derdimden
Kafamı vurdum taşlara
Uslanmadı deili başım
Çektim,yine çektim
Hem kafayı,hem derdi
Kafam yarıldı dertten
Tuz ektm,tütün ektim
Kan durdu,dert durmadı...


Alper Kürük
 
213- Selvi Ve Salkım Söğüt

Selvi,salkım söğüt
Yabancı değiller bunlar bana
Ben yalnızca onlardan alırım öğüt.

Birisi sivrilip
Allah'a kadar uzanan ruhum,
Diğeri dertlerle beli büklüm büklüm
Allah'a yalvararak
Toprağa yüz süren vücudum...


Alper Kürük
 

214- Sen Anladın Onu...

Düştüğü bir kuyudan
Çıkamaz kimi çoklar,
Ya huyundan,soyundan
Bir yetmez de çok arar...
İşte böylelerini
Yalnız teneşir paklar,
Hak etmez bir tekini
Örtsün onu topraklar...
Kırdığı cevizleri
Ancak kargalar toplar,
Karda ayak izleri
Kalsa da yine saklar...
Kadın onun ağzında
Hanım değil avrattır,
Öncelik nazarında
Araba ya pusattır...


Alper Kürük
 
215- Serçe

Karın tokluğuna serçe özgürlüğüdür
Korkak ve ürkek özgürlük...
Obje güzel ya da çirkin olsa
Gerçek, gözün bakışıyla gördüğüdür...

Sevinince zıp zıp zıplayışlarında
Serçe gönlünün hoşnutluğunu görmek,
Kanatlarında dünyayı taşırken
Ondaki mut uçarken bile özgür görünmek...

Abartılı özgüvenle serçe sanki kartallaşır
Sevecen minikliğinden uzaklaşır...
Yücelerde uçarken gözü yükseklerde kalır
Ara - sıra alçalır yine minik kuşlaşır...


Alper Kürük
 

216- Sessizlik

Ölüm gibi ürpertir
Sessizlik soğukluğu,
Sessizliği deliyor
Şu saat tik takları,
İnsanı deli eder
Bir cânanın yokluğu
Bitmeyen gecelerin
Gelmeyen sabahları.

Yalnızlık hiç hoş değil
İnsan insanla yaşar,
Bitmese de kavgalar,
Gülmese de suratlar,
İnsan olan her yerde
Enerji var,hayat var
Eriyen gecelerde
Hemen gelir sabahlar...


Alper Kürük
 

217- Severdim Seni Tanrı'm

Can verdi gönül şu batan akşam güneşinde
Bugün de akşam oldu.
Bir garip, medet umdu karanlıklardan
Elllerin tüm neş'esi benim bir tasam oldu.
Hani benim önceki neş'elerim?
Hani iç ürpertici umutlarım?
Ne oldu onlara Tanrı'm ne oldu?
Güzelden yok kısmetimiz,neyse...
Bir çirkini bile reva görmez eller
Ben mi değiştim
Dünya mı değişti Tanrı'm
Bu insanlara böyle ne oldu?
Bir değişme olsa ömrümde köklü
Yalnız,ölüm olmaksızın...
Sevmesem sevgiye değer her şeyi
Tüm güzellikler ki sevgi yüklü.
Yine de sevmemezlik edemezdim seni Tanrı'm
Sevgi nedir tatmamış bir adam olsam bile
Yine de sevgiden anlarım...


Alper Kürük
 

218- Sevgilerim

Eğer sevmek günahsa doğuştan günahkârım
İlk sevdiğim anamdı, son sevgilimse karım...
Bunlar dünya kazancım, dünyadaki tüm kârım
İlk sevgiyle göz açtım, son sevgiyle bakarım...

Sevgidir yollarımı aydınlatan tek fener,
Sevgidir ruhumda nur, bakışlarımdaki fer.
Benden çıkan sevgiler ve yine bana döner
Sevginin kapısında kul olurum her sefer...


Alper Kürük
 

219- Sırrın Çözümü

Gözlerimle içerim yeşilini doğanın,
Denizin mavisini,göklerin mavisini,
Ölümün korkusu var boynuzunda boğanın
Duydum kulaklarımla yaşamın mânisini
O patlak gözlü, çirkin bilinen kurbağanın...

Doğayı tanımaya kulak gerek,göz gerek
Ne anlamı kalırdı dünyada var olmanın,
İnsanı anlamaya baş değil gönül gerek
Mânâsı kalır mıydı böyle esrar olmanın,
Hayatın sırlarını düşünüp çözmek gerek...


Alper Kürük
 

220- Son Çağ

Gönlümün kapısını açtım sonuna kadar
Her giriş - çıkışında kapıyı öne çektin,
Şimdi hem girişin, hem çıkışın da zor ve dar
Böyle olacağını baştan düşünecektin...

Gönlümün bahçesini hani süsleyecektin?
Kokusu koklanmamış türlü çiçekler ile...
Kuşların seslerinde aşkı söyleyecektin
Aşkı öğrenecekti aşkı bilmeyen bile...

Son bir kez açıyorum kapımı arkaya dek
Son kez girdiğin zaman kendim kapatacağım...
Kapım kapanınca da kimseler geçmeyecek
Geçen gençliğim oldu,kalansa bu son çağım...


Alper Kürük
 
 
 
 
 
 
  Bugün 2 ziyaretçi (32 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=