MOZAİK- ALPER KÜRÜK ŞİİRLERİ
  14.1-SİYASAL ŞİİRLER-SH:1
 
1- Anayasa Taslağına...

Önüne sürülüyor yeni bir Anayasa
Gözünü, aklını aç,girme bitmeyen yasa...
Yekvücud olacağın işte sana bir tasa
Adımını doğru at...giden bir daha gelmez...

Yaşayan hükümlerin hikmeti nedir? niçin?
Laik Cumhuriyeti, seni,korumak için...
Kuru maddeler değil onlar ki senin bekçin
Tüm maddeler değişse o maddeler değişmez...

Değişmez maddelerde Devletin canı yatar
Onların her birinde yaşamanın sırrı var...
ATATÜRK İLKELERİ korugan olmuş sarar,
Sahip çık hazinene dolar dolar eksilmez...


Alper Kürük
 
2- Anka Bir Masal Kuşu...

Milleti seçmeninden ibaret sanma, değil!
Seçmen dışı kitlenin karşısında da eğil...

Ötekiler deyince ayrılık böyle başlar,
Hiçbir zaman sonuca ermedi bu yarışlar...

Benden olanın yaşam hakkı var diyemezsin,
Ne onlar bu ülkeden gider, sen gidemezsin...

Anka kuşu bu zaman kendi külünden doğmaz,
Bu ULUS bir kez doğdu, doğacak külü olmaz...


Alper Kürük
 
3- Avrupa Birliği [ AB ] Ya Da Avrupa Ekonomik Topluluğu [ AET ]

Avrupa Birliği bir çıkarcı uydurması
Çünkü onun AET hem mayası, anası...

Öyle bir güruh ki bu maddiyat başta gelir
Terazisi H u k u k t a n yana hep fire verir...

[ AVRUPA KRİTERİ ] kandırmaca, gösteriş...
Tuzak için sözlere öz değil de süs veriş...

Çağ dışı bahanesi ile kalktı da idam
Kurtuldu müstehakı yüzde yüz nice adam...

Kurtuldu otuz beş bin canın kanına giren,
Ve de Devleti bölmek, değiştirmek isteyen...

Bu çıkar birliğinin gelmiş geçmiş iflâsı
Müflise ortaklığın yok faydası, mânâsı...

Cevherinde olsaydı eğer H u k u k a saygı
Yüce TÜRK YARGISI 'ndan etmezdi zerre kaygı...


Alper Kürük
 

4- Aymaza

Gafletten gözlerde perde oluşmuş
Seslensen uyanmaz...dürtsen fark etmez...
Beyinler uyuşmuş, yara kokuşmuş
Dağlasan kâr etmez...tuzla kâr etmez...

Ne KUTSAL KİTABI okur ne NUTKU
Anlasa CANI ve ÜLKE kurtulur...
Madde ve şehvettir onda tek tutku
Kurtulsa onlardan huzuru bulur...

Kara gözlük gözden bir gün düşecek
Gerçeği görecek ki çırılçıplak...
Korkuları başına üşüşecek
Gel bu hâle düşme, gafleti bırak...


Alper Kürük
 
5- Ayrılık - Gayrılık Yok

Bir Kürt meselesidir şimdi ağızda sakız
Kürt diye bir sorun yok; Türk,Kürt,Sair biz varız.

Bölücülüğe karşı seslenişim,haykırım,
Amaçlar çözüm değil bu siyasal soykırım.

Tarih boyu var olduk tek Ulusça yaşarız
Bölünmez VATANIMIZ,tektir AL BAYRAĞIMIZ.

Soyumuz,kökenimiz İç Asya'ya dayanır,
Gerekse kanımızla BAYRAK tekrar boyanır.

İkilikler yaratmak VAHDET'e yakışıksız,
Biz yan yana,iç içe yaşadık ve yaşarız.

Tek Vatanda egemen yaşamaktır ülkümüz
Türk'ü,Kürt'ü ve diğer aksamımızla TÜRK'üz.

Tarihleri doldurur yaşamımız,öykümüz
Yanık yanık ezgiyle bezenmiştir türkümüz.

ATATÜRK hepimizin vazgeçilmez ATA'sı
Irkçılık gütmüyoruz,ne de kafatası...

Teklik bize yaraşır ve tektir ALLAH'ımız,
Tek vücutta canımız,tek damarda kanımız.

Türk'le Kürt arasında bunca zaman var mı dert?
Kelimeye göz atın ikisinde de harf dört.

Türk'te (T) başa gelmiş,Kürt'te sonda ne çıkar?
(Ü) (R) (K) harfleri de oldu mu KÜRT -TÜRK çıkar.

Bizi bölmek isteyen oldu,hep de olacak
Böyleleri kendi pis suyuyla boğulacak!

'KORKMA! SÖNMEZ! BU ŞAFAKLARDA YÜZEN AL SANCAK! '
TÜRK yaşarsa KÜRT yaşar,T Ü R K İ Y E yaşayacak...Alper Kürük
 
6- Bağdat...

Düşünerek yapılmış her işte bir hayır var
İyi iş yavaş çıkar,acele ile olmaz...
Tavuk bile bir günde bir yumurta yumurtlar
İki yumurta yapsa biri işe yaramaz...

Denirdi yanlış hesap döner gelir BAĞDAT'tan
Şimdi BAĞDAT dönülmez yanlış hesapla dolu...
Hani kurtulacaktı bir DİKTA SALTANATTAN?
Savaştan mı geçer hep barışın aydın yolu...

Savaş IRAK'ta değil ters baksan savaş olur,
VATAN uğruna ölüp toprak olanla vardır,
Toprağı paylaşmaya 'KURT SOFRASI' kurulur
Elden çıkmaya görsün bir kez hep parçalanır...


Alper Kürük
 

7- Çaktı Artık...

Kıvılcım çaktı artık ateşler fitilleri
Yıldırımlar doldurur gökleri ve yerleri.

Gece duyulan ses köpekçe uluyandı
Artık sabahlar oldu, özgür ruhlar uyandı...

' Kuvayı Milliye' ydi ' dün, bu gün ' Ulusal Güç '
O gücü şahlandıran sebep tek değil üç:

İşte At, ATA, bir de parçalanamaz VATAN
Tarihi unutana anlatıyor akan kan...

' Tam Özgürlük Tarihi ' başladı yazılmaya
O tarihi yazdırır kandaki asil maya...

Kıvılcım çaktı artık doğuyor birer birer
Yaratılmış hür ruhlar... tutsaklanamaz TÜRK 'LER...


Alper Kürük
 

8- Demokrasi Adına...

Bir kişiyle düzelmez yurdumun pis işleri,
Çıkar gruplarının egemen oluşları.
Seçim adı altında bu gidiş-gelişleri
Yıllar sürdü, sürecek,bitmez var oluşları.

Hani,demokraside çoğunluk yönetirdi?
Öyle bir sistem bulduk kendisini bitirdi,
Yönetime dâima azınlıklar getirdi,
Şehir kendi yarattı bu tümör varoşları.

Orta yerde duruyor fırından çıkmış börek
Bu böreğin çoğunu sıcakken yemek gerek,
Çok parçaya bölersen soğutursun bilerek,
Sal ortaya,kartalın parçalasın kuşları...

Dünyanın düzeni bu:herkes birbirini yer,
Büyük küçüğü yutar,küçük,didik didikler,
Para ile kudreti elde etmişse eğer
Düzleri yokuş eder, düz eder yokuşları...


Alper Kürük
 

9- Demokrasi Eleği...

Demokraside ölçü: kalkan el, verilen oy
Değerin değeri yok, sen onu bir yana koy...

Demokrasi kalburu hep değerleri eler
Kalbur üstünde kalan öz yok gösterişliler...

Kralın, diktatörün çekilmez keyfiliği,
Elesin demokrasi eleğinin deliği...

Vara yoğa oy için kalkan o parmakların
Her biri orta kadar zararlı bil ve sakın...


Alper Kürük
 
10- Dinlenme Zamanı...

Dinler...
Dinler, dinler...
Birden çok dinler...
Telekulak dinler...
Bunca yorgunluktan sonra
Dinlenme zamanı...
Dinlenme zamanı...
Dinlenmeyenler de var
Ateler...


Alper Kürük


 

11- Düğümü Kendin Çöz

Şeker hastası oldu sanki beden
Yaralar geçmiyor, kan kesilmiyor...
Bir terör belâsıdır başa gelen
Canlı gidiyor da canlı gelmiyor...

Tersine dönecektir bu kanama
Özüne dönüp de kendine gelsen...
Bu yara tamamen kapanır ama
Düğümü isteyip kendin çözersen...


Alper Kürük
 
12- Eller Zincire Değil Zincir Olmaya...

Her bir uzatılan el zincire bakla olur
Ulusal Ruh doğumu söken şafakla olur...
Esaret zincirini koparmak halkla olur
Direnmek beyin ile, elle, ayakla olur...

Suya bir taş at yeter... içe halka büyür
Suya düşen taş belki derinlere gömülür...
İnsanlık onuruyla yaşayanlar övünür,
Fırsatı kaçıranlar hep boş yere dövünür...

Gel sen de halka için uzat temiz elini
Gör, bak nasıl coşarmış akan insan selini...
Pahalıya ödeme yaşamak bedelini
Atalar sağlam atmış binanın temelini...

Kenetlenerek kaynar birbirini tutan el,
Yapıyı yıktırmayan sağlam atılan temel...
Yapmak için yıkmaya değil korumaya gel!
Böylesi daha mâkul ve böylesi en güzel...


Alper Kürük
 

13- Eskinin Jurnalcisi Günün Telekulağı

Osmanlılık ruhunu simgeleyen lâledir...
Jurnal tele-kulakla bu günse el eledir...

ALLAH bile buyurmuş: eve kapıdan girin...
Girmeden de öncesi kimllikleri bildirin...

Sakın ola hâneye gizlilikle girmeyin!
Gizde sevap olsaydı derdi: gizli dinleyin...

Şeffaflık hassas ise kırılacak cam kadar,
Gizli karanlıklarda cin yaşar, şeytan yatar...

Sana jurnalci olan bir gün seni jurnallar...
Bu yüzden ihyâ değıl, zelil oldu ne Hanlar...

İlim buldu TNT yıkıcı ATOM oldu...
Kötü niyet teknikten kendince yardım buldu...


Alper Kürük
 
14- H u k u k

Gözün gibi baktığın şeyler için misali
H u k u k a gösterecek olsun ölçün ve özen,
Bir gün herkese lâzım...budur ya dünya hâli
Seni koruyan h u k u k olur seni tek üzen...

H u k u k ile özgürsün h u k u k ile yaşarsan
TANRI bile affetmez dikkat et kul hakkına! ..
H u k u k a saygın kadar sayılırsın anlarsan...
Burda hesap H a l k ı na...orda hesap H A K ' KINA...


Alper Kürük
 
15- Hukukun Gerçekleri - Gerçek Hukukçuluk...

Hukukçu o... elinde iki yüzlü teberi,
Hukukçu var elinde sırf nalıncı keseri...

Gerçek hukukçu isen objektif olmalısın,
Sen her zaman öyle ol...isterse canın yansın...

Öyle kurallar var ki hiç bir yoruma gelmez,
Apacık anlamlıdır, gayî yorum gerekmez...

Hukuktan anlamazsın... hukukçuyu kınarsın,
Kınadığın hukukçu ateşiyle yanarsın...

İşine geldiğinde sen hukuku ararsın...
Seni incittiğinde ediyorsun ver yansın...


Alper Kürük
 
16- Karadul

Aydınlık çıkarmak zor zifirî karanlıktan
Ak tavşanı çıkarmak kolay kara şapkadan,
Hurafe kazınamaz örümcekli kafadan
Ağ yırtılır,karadul bir köşeye saklanır
Uygun zaman gelince yeniden ayaklanır.

Bir zorlar ülkesinde yıllardır bu yaşanan
Şanssızdır hep kurunun yanında kalıp yanan,
Zıtlıklar yakasını hiç bırakmaz bir yandan,
Ateş söner geride bir sıcak külü kalır
Elini küle sokan yanınca akıllanır...


Alper Kürük
 
17- Kelepçe

Eylemlerine mâni olabilirim belki
Atamazsın bir adım ne geri, ne ileri...
Engellemem imkânsız beynin sana özel ki
Aklının ürettiği türlü düşünceleri...

O başını taşıyan bedenini hapseder
Düşünce tutukladım sanarak avunurum...
Düşünceye kelepçe vurulmaz, zindan deler
Bense âcizliğimi böylesi savunurum...


Alper Kürük
 

18- Mahalle

Bir zaman kurtarılmış bölge, hücreler vardı...
Şimdi de yerlerini mahalleler mi aldı?

Yurttaşların üstünden kaldırın bu kâbusu
Mahalleye mi ait mahalleli namusu...

Devlet mahallelere indirgenirse eğer
Birbirlerine düşman kesilir mahalleler...

Nedir Cumhuriyetin başındaki bu hâller?
Bir zamanlar ayrıldı camiler ve kahveler...

Tarih tekerrür eder...etse ya iyilikler
Hep kötülükler midir tarihi tarih eder?


Alper Kürük
 

19- Muhtıralar A'dan Z ' ye...

Gönderence muhtıra ince hatırlatmadır,
Gönderilence yorum: aşına su katmadır...


A-muhtırayı verir cihet - i askeriye,
B-muhtıra gönderir baba, babayım diye...
C-muhtıra geliyor âşıka cananından,
D-muhtırayla destek verildi Danıştay 'dan.
E-muhtıra vermekten bıktı ekonomistler,
F-muhtırayı verdi Fransız koministler...
G-muhtıra gün be gün Basın vermez ki niçin?
I-muhtıra ABD' den Ilımlı İslâm için...
İ-muhtıra yağıyor boyuna İMF 'den,
J-muhtıra da gelir ya Japon ' dan ya Çin ' den...
K-muhtıra veriyor her zaman kamu oyu,
L-muhtırayla laik Devletiz ömür boyu...
M-muhtıra verilir memurlardan zam için,
N- muhtıradaki ney,dağıtmaya gam için...
O-muhtıra Ordu 'dan gönderildi birkaç kez,
Ö-muhtıra veriyor çünkü öfkeli herkes...
P-muhtıra PAPA ' ya İslâm için verildi,
R-muhtırayla rota çağdaşlığa çevrildi.
S-muhtıra PKK bitene kadar savaş,
Ş-muhtıra gereksiz...şarktan garbe hep kardaş...
T-muhtıra dünyaya TÜRKÜM NE MUTLU! demek,
U- muhtıra ULUSA TAM BAĞIMSIZLIK VERMEK...
Ü-muhtıra dâimî...ÜLKE PARÇALANAMAZ.
V-muhtıra vermişiz:TÜRK BAYRAKSIZ OLAMAZ...
Y-muhtıra saygıya dâvettir Yargıtay ' dan,
Z-muhtırayla millet kurtulacak zamlardan...

Muhtıra deyip geçme, yardımcıdır hatıra...
Çok şeyleri yazmak var...sığmaz birkaç satıra...Alper Kürük
 
20- Neredeler?

Mizah siyasete karışınca
Siyaset doğru yolunu bulur...
Siyaset mizaha alışınca
O zaman mizah yapıcı olur...

Nerede şimdi o MUAMMER KARACA ' lar...
864 rakımlı tepedeki kayaya
Mizah mancığından çakıl taşları yağar
Yağar da yükselirdi kahkahalar...

CEM KARACA' lar nerede?
Kendisi şapka giyer de
Şapka gider...şapka gelir...
Kimi de şapkayı kapar...

Nerede AZİZ NESİN ' ler
Şimdi olsalar da ülkenin şu hâlini söylesinler...
NEYZEN TEVFİK ' ler nerede?
Hiciv...hiciv...hiciv..
O hicivlerle palazlanıp
Kart horoz oldu dünkü sevimli birçok civciv...

OĞUZ ARAL 'lar nerede?
Özgürlük şimdi kaldı o çizgilerde...

Nerede? Nerede? Neredeler?
Belki hâlimizi gözleyen bir yerdeler...

Özgür san'atta can bulur ülkeler...
San'at yürek ister...cesaret ister
Böylesine yaratılır gelecekler...
Öylesi san'atkârları yoksa,susarsa
Ne yazık ki san'at da
Hoşa gitmez
Boşa gider...


Alper Kürük
 
 
 
 
 
  Bugün 2 ziyaretçi (70 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=