MOZAİK- ALPER KÜRÜK ŞİİRLERİ
  6.1- ATATÜRK&LAİKLİK ŞİİRLERİ-SH:1
 


1- Ab -ı Hayatımsın Atam

10 Kasımla başlayacak benim her yılım
Ağlayacağım,ağlayacağım güler gibi,
10 Kasım dökülürken ağzımdan
Titreyecek dudaklarım tiril tiril
Sanki MUSTAFA KEMAL der gibi.

Okşasın diye saçlarımı
Terkedeceğim rüzgârlara,
Hür eser bu toprakta yeller
MUSTAFA KEMAL eser gibi.

Yaşlı kirpiklerim arasından gözlerim
Dalar ölüm karanlığına
Seçer birini ölümsüzler içinden
MUSTAFA KEMAL'i seçer gibi.

Sessizliğe açılmış kulaklarım
Süzer sessizlikten tek ses
Bitmeyen bir âhenkle duyarım
MUSTAFA KEMAL'i duyar gibi.

Koklarım,koklarım hür havayı
Bir canlılık dolar ciğerlerime
MUSTAFA KEMAL dolar gibi.

MUSTAFA KEMAL emrediyor başımda
Emrediyor büyük kumandan
Ben dimdik duracağım yanı başında
Ölmeyen nefer gibi.

Yılda bir gündür 10 Kasım
Üzüntü orduları için sefer gibi,
Eyvah! gitti elden başbuğ
Düştü başlarımız önümüze
Düştü fethedilmiş kaleler gibi.

10 Kasımla başlayacak benim her yılım
Ağlayacağım,ağlayacağım güler gibi,
Noel Baba,benim bu yılbaşlarımda
Beni sevindirmek istersen
İstemem ben oyuncak filan
Onları çocuklara at bacalarından
Bana tek MUSTAFA KEMAL'imi ver
Ben MUSTAFA KEMAL'imi isterim
Yaşamağı ister gibi.
Ab -ı hayatımsın Ata'm
İçerim fikirlerini tekrar tekrar içerim
Ben sana kanamam,ben sana doyamam...
  

Alper Kürük


 

  


                     


2- Atatürk O...

ATATÜRK o, bir MİLLETE can veren...
ATATÜRK o, bölünmez VATAN veren...
ATATÜRK o, hanedan istemeyen...
ATATÜRK o, MİLLET egemen diyen...
ATATÜRK o, rütbelerini söken...
ATATÜRK o, baş koyup da ter döken...
ATATÜRK o, istikamet gösteren...
ATATÜRK o, çağdaşlaşmış bir EREN...
ATATÜRK o, andıkça güzelleşen...
ATATÜRK o, beyinlere yerleşen...
ATATÜRK o, lâyıkı laik eden...
ATATÜRK o, TÜRKLÜĞÜ faik eden...
ATATÜRK o, salt bedeniyle ölen...
ATATÜRK o, gönüllere gömülen...
ATATÜRK o, fânice göçüp giden...
ATATÜRK o, her gün doğan yeniden...
ATATÜRK o, en son sözü söyleyen...
ATATÜRK o, ' NE MUTLU TÜRKÜM...' diyen...
ATATÜRK o, ilkesiyle izlenen...

Alper Kürük


3- Atatürkçülük

Ulusun birliğinde
ATATÜRKÇÜLÜK tutku...
Yaşam rehberliğinde
İşte ATATÜRK NUTKU...

Zor görüp çözülme! kal
Başka yapıştıran yok...
ATATÜRKÇÜLÜK tutkal
Kavi yapıştırır çok...

TÜRK 'ÜM diyebiliyor
Göğsünü kabartarak...
ATATÜRKLER GELİYOR
Her yeni gün artarak...


Alper Kürük
 
4- Atatürk - 1 -

Bir ihtiyar yaşardı bir zamanlar
600 yaşlarında bir ihtiyar.
Oyuncak olmuş sultan elinde
Kurtulmak için ölümü arar.
Barut olmuş bütün vatan
Ateş olmuş hürriyet,
Bir kurşun fırladı vatan bağrından
Bir kurşundu ATATÜRK evet.
Saplandı ihtiyarın kalbine
Bir anda devrildi dev vücud
Artık nâil olmuştu emeline.
Tüfek oldu Anadolu
Anıt-Kabir namlu,
Aramızdan eksik
Kurşun yerleşti yerine.
Güven Ata'm gençlerine
Elinde tetik
Bekliyor GENÇLİK...
 

Alper Kürük
5- Atatürk - 2 -

Huzur bulmak gerekir her yerinde Vatanın
Bir başka huzurudur Ata'mız Ankara'nın.
N e kadar gurur duysak hakkıdır o yatanın
Türk'lüğe ve dünyaya lûtfudur Yaratan'ın...
Alper Kürük
 
6- Atatürk Ankara'da

Aralık yirmi yedi...yüce konuk geliyor
ANKARA şenleniyor ve de şerefleniyor.

Şehrin kapılarında karşılıyor SEYMENLER
Yediden yetmişe halk...kalmamış gelmeyenler...

Başına taç eylemiş yüce konuğum diye
BAŞKENTLİK ANKARA'ya o yüceden hediye.

ANKARA TÜRKİYE'nin kâlbidir hep atacak
O kâlpte EMANETİ ebediyyen yatacak...

Dünyada fâniliğin tüm sınırını aştın
ATA'M anlayanların beyninde BAYRAKLAŞTIN...Alper Kürük
 
7- Ata'nın 50.Ölüm Yıldönümü İçin

10 Kasım 1938
10 Kasım 1988
Aradan geçen bunca yıl tam elli.
Adın hep dillerde,sevgin gönüllerde
Ölmediğin,yaşadığın besbelli...

Uzun uzun nice yıllar geçtikçe
Devrimlerin gitgide yerleştikçe,
Fikirler dâima sende birleştikçe
Kalplerde taht kuracaksın temelli.

Mustafa'ydın küçükken Kemâl oldun,
Sayılan,sevilen bir cemâl oldun,
Dehanla bütün dünyaya mal oldun
Yurda Bayrak oldun İstklâl oldun,
Özünle de sözünle de TÜRK 'sün sen
Bir tanecik KEMAL ATATÜRK 'sün sen.Alper Kürük
 

8- Atatürk Bekçileri...

Saç ol da perçem perçem alın üstüne dökül...
Tel tel olaydın keşke adın olurdu kâkül...
Kıl kıl olup feslerin yanından sarkan püskül...
ATATÜRK 'ün adının her bir harfi majiskül...
ATATÜRK İLKELERİ cüz değil bölünmez kül...

Belânın da ehveni ya da püsküllüsü var...
Püsküllü belâ bile muhabbetlere yarar...
Dilin güzeli tatlı...zehirlisi can yakar...
İmâlı sözde mutlak gizli düşmanlık yatar...
ATATÜRK BEKÇİLERİ uyumaz! ayaktalar...


Alper Kürük
 

9- Ben Atatürk...

Ben ATATÜRK...
Sen ATATÜRK...
O ATATÜRK...
Biz, Siz, Onlar ATATÜRK...
Olmak zorunluluğumuz var...

Değil maskeleriyle
Beynimizin içiyle..
Dâhi fikirleriyle,
Şaşmaz ve yol gösteren
Ereklere yönelten
Sağlam ilkeleriyle...
Olmak zorunluluğumuz var...
Onunlaydık ilk kurtuluşta
Onsuz tam kurtuluşa kadar...


Alper Kürük
 


10-Büyük Mâtem

On Kasım saat dokuzu beş geçe
Tam bir gece
Vatanın can çekişen kâlbi durdu.
Göğe ulaştı bir ruh
Melekler birbirine yeni geleni sordu.
Gözlerde yaş kesilmiş
Şimdi akıyor kan,
Yükseliyor ilâhî hıçkırıklar
Mâtem içinde Vatan.
Birbirine bağlanan göz yaşları
Dökülüyor Dolmabahçe'de denize
Bir hüzün çökmüş her benize
Eğilmiş herkesin o hür başları.
Bir acı dolaşır kâlpleri teker teker
Genç,ihtiyar,kadın,erkek,asker...
Hûşû ile anarken Ata'sını
Öte yandan unutamaz yasını.
Ne desek böyleymiş kader...
Cismin ayrılsa da bizden
İsmin silinmez kâlplerimizden...
Her On Kasım günü gelir
Milletin kâlbine kriz,
Eserinle çizdiğin iz
Ona her an şifa verir.
Sana her Türk kâlbi mezar
Tarihteki şöyle dursun
Allah'ın yanında da yerin var....
Türk kanında cevhersin,
Cihanda bir mihversin,
Türkler bir yana
Dünya önüne gelsin...
Ne desem yeri sana
ATATAÜRK'üm benim,
Bir defa dünya gözüyle
Seni görmekti emelim.
Dalgalanırken önümde Bayrak
Seni görüyorum işte
Seni görüyorum,bak...
Senin için kan ağlıyor bütün bir âlem
Örtmüş sessizliği koca bir mâtem...


Alper Kürük
 


11- Dosta - Düşmana Siper...

ATATÜRK! öylesine sağlam korunaksın sen
Sana düşmanlar bile arkana saklanıyor...
Meydana çıkacaklar biraz öne eğilsen
Takiyyeyle saklanan aklınca aklanıyor...

Gerçeklerin yanında yapay ATATÜRK 'ÇÜ var
Onları ayırmaya laiklik mihenk taşı...
Turnusolla gizli renk mutlak ortaya çıkar,
Zırnığın bir zerresi zehirler tatlı aşı...

Düşüncelerinle dik yaşayacaksın ATAM,
GENÇLER İLKELERİNİ HEP AYAKTA TUTACAK.
Karabasan bitecek, Ulusum sen etme gam,
KARA DELİKLER kara düşünceyi yutacak...


Alper Kürük
 

12- İlk Ateşi O Yaktı...

Bin dokuz yüz on dokuz Mayısın on dokuzu
'BANDIRMA VAPURU'nda Ulusumun son kozu...

SAMSUN semalarında bir şimşek gibi çaktı
O çakış kurtuluşun ilk ateşini yaktı.

Özgürlük Sancağını taşımak güzel ve zor
Taşıyan o uğura canını,başını kor.

O yüceden istendi canı ve tüm rütbesi
Sanıldı ki korkar da belki kesilir sesi.

Bileğinin hakkını eliyle söküp attı
Düşman yandaşlarının pis yüzüne fırlattı.

Şimdi Ulus bağrında o rütbesiz bir nefer
Hedefe hür koşacak,onu bekliyor zafer.

İkbâl için kimsenin asla olmaz maşası
Çünkü MUSTAFA KEMAL gönüllerin PAŞASI.

Bir avuç kahramanla başladı hikâyesi
Bu öykü TÜRK'ün en son KURTULUŞ EFSANESİ.

Yazılan destan sonu bir cumhuriyet doğar
O 'TÜRK CUMHURİYETİ' SONSUZA KADAR YAŞAR...

Sönmeyen meş'alede ilk ateşi o yaktı
'KUTSAL EMANETİNİ' GENÇLİĞİNE BIRAKTI...


Alper Kürük
 

13- Maya

Kâr sanarak zarar etti mübarek!
Vatanı da meta etti mübarek!
Saltanata vatan sattı mübarek!
VAHDETTİN o...kaçıp gitti mübarek...

Bir dehâ gönderir TANRI her asır
O mayadan niceleri çoğalır...
ATATÜRK de TÜRKLER için dehâdır
Asil TÜRK mayasını ondan alır...

Ulusa RAB lütfu bir dehâ olur
Bize oldu...sanma bir daha olur...
Onlarla çöl yeşil bir vaha olur...
Vatana ihanet ALLAH'a olur...Alper Kürük
 14- Mustafa Kemâl İçin

Bir an irkildi şehit
Ve sonra toparladı kendini sevinçle
Müjdeler dağıttı ölümsüz ecdadına.
O an tüm ihtiramındaydı yiğit
Ayakta dimdik
Başı eğik
Gözleri bakıyordu kadere hınçla.
Toplandık bu yanda biz fâniler
Ötedeyse ölümsüzler,
Üzüntüyle sevinç ikiz kardeşti
Biri bize düştü
Diğeri onların kısmetine.
Biz ağladık,onlar güldü,
Bizce hâlâ yaşar Mustafa Kemâl
Onlarcaysa Tanrı emri bu:öldü...
Biz Ata'yı bize çekeriz
Onlar kendilerine,
Biz yine çekeceğiz
Ölene dek çekeceğiz
Gerçeği görmek istemez bir türlü gözlerimiz.
Ölüm,gece gibi karanlık
Aydın güncesine gerçek.
Nasip olsaydı dilerim herkese
Mustafa Kemâl gibi doğmak,
Mustafa Kemâl'cesine yaşamak ve yaşatmak
Mustafa Kemâl gibi ölmek...


Alper Kürük
 
15- On KasımDüşen yapraktaki bu hüzün neden?
Neden böyle boynu bükük Bayrağın?
Gözlerdeki yaş gibi havadaki nem
Yine geldi On Kasım anlayacağın...

Ölünün büyüklüğünden ölüm bu kadar acı,
Bir insandı ki o başlarımızın tacı,
Öldüğü gerçek ama Türk'lerin inancı:
İsmiyle,eseriyle kalpte yaşatcağın
Tek örneğindir o,gönül bağlayacağın...


Alper Kürük
 

16- On Kasımlar Yas Günü Değil Artık...

On Kasımda bir yaprak düştü orman sallandı
Dokuz yüz otuz sekiz...tüm dünya tasalandı.

O yaprakla genç ağaç artık kurur sandılar
Ağaçlar kökten kurur,gafiller aldandılar.

Fırsat sanıp kurt,böcek; içten,dıştan dadandı
Örümceklenmiş kafa, asıl o aldanandı...

Bir kökü Trakya'da,Anadolu'da biri
Sonsuz saçaklarıyla o ağaç hep dipdiri!

Devrimler kabuklaştı,korur o genç gövdeyi,
LAİKLİK'se yaratır ferahlatan gölgeyi.

LAİKLİK gölgesine sığınıp yaşayanlar
Başının yandığını gölge giderse anlar...

O ağaç her yıl yeşil binlerce yaprak açar
Her yaprağında ümit,her yaprakta ATA var.

O yaprak sensin,benim; o ağaç tüm TÜRKİYE 'm,
O ağaç şahlanmış at ona vurulamaz gem...

ATA 'sız yıllar geçti hasretine alıştık
On Kasımlar gelse de ağlamayız biz artık.

İşte bir tane daha geldi yine On Kasım,
ATA 'ya dil uzatan bizler için tek hasım.

O 'na kem söz söyletmem ki atar kafa tasım
ATA 'ya değil benim ATA 'sızadır yasım...


Alper Kürük
 

17- Cumhuriyet Bayramı

Ben Cumhuriyetin çocuğu
Cumhuriyet ne güzelmiş...
Atatürk'le büyüklerimiz elele vermiş
Ekimin 29 unda 1923 ün
Dünyaya duyurulmuş Cumhuriyet olduğu
Devletimizin ve ülkümüzün.
Kutlu olsun bayramı bütünümüzün...


Alper Kürük
 
 
 
 
 
 
 18- Cumhuriyet Ve Bayramı İçin

Ulusal Bayramların ulusu Cumhuriyet
Onda demokrat yaşam,onda gerçek hürriyet.

Kurulması kadar güç yaşatabilmek onu
Kaybeder isen gelir mutlu yaşamın sonu.

Korumak baş görevdir yedisinden yetmişe
Gençlikse tek güvendir odaklanmış bu işe.

Kaybolunca kıymeti bilinen sıhhat gibi
Üstüne titreyelim,çünkü biz tek sahibi...


Alper Kürük
 
19- Sebeb-i Ziyaretim:Ata'm Hâlimizi Gör Diye Geldim...

Ruhuna FATİHALAR hediyem ziyarette
Kimi kez bulunulur durumdan şikâyette...

'NUTUK' taki tesbitler bir bir gerçek oluyor
Ekonomi 'TAHTA AT' işgalciler doluyor.

Hile ve desiseyle feth oluyor kaleler
Ülke topraklarını satın alıyor eller.

Sen bunları açıkca NUTKUNDA göstermiştin
Tanrı dehasıyla sen ermişlerden ermiştin...

Dudaklar riya için açılır,susmuş diller
Kulaklar sağırlaşmış,ıslak ıslak mendiller...

Efkârına sâdıkız,âciz değiliz asla!
Çözülecek sorun çok,şikâyetimiz fazla...

'ANITTEPE' eyledik eski 'RASAT TEPE'yi
ATA net görsün diye ÜLKEM'deki her şeyi.

ATA' m hâllerimizi sen de gör diye geldim
Çünkü kimileri var bakar-kör diye geldim...

Bu Ülke 'T Ü R K İ Y E 'dir burda doğan TÜRK olur
Şartlar gerektirmesin her TÜRK 'ATATÜRK' olur...


Alper Kürük

ANKARA/18. MAYIS.2006
 20- Suçluyuz Ama Ona Borçluyuz...

ATATÜRK' Ü öğretemediğin için suçlusun...
ATATÜRK' Ü öğrenemediğim için suçluyum...
Öyle bir açlık ki bu doyumsuzum,
Ezelden ebede iftarsız oruçluyum...

ALLAH' IN lütfuydu TÜRK ULUSU' NA
Lâf olsun diye hâlkedip göndermedi...
Nice halk önder ararken kurtuluşuna
Takdir O ' NUN...böylesi bir ATATÜRK vermedi...

Suçluyuz...suçluyuz...hepimiz suçluyuz...
Haklıyız hazmedemediğimiz bir öndere borçluyuz:
Özgür yaşadığın, yaşadığım şu günleri...
Ve de lâyıkımız laik gelecekleri...


Alper Kürük


 
 
 
  Bugün 2 ziyaretçi (64 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=