MOZAİK- ALPER KÜRÜK ŞİİRLERİ
  11.1-DÖNÜM ŞİİRLERİ-SH:1
 

1- Altmış Yaşıma Basarken

Altmışlı yaşlarda insan daha daha çok istiyor...
Bir lokmada yutası geliyor dünyayı...
Burnuyla daha çok solumak
Ciğerlerine doldurmak atmosferdeki tüm havayı...

Bir gözüyle tüm güzellikleri daha çok görmek,
Kör etmek bir gözünü tüm çirkinliklere...
Bütün güzel sesleri ve tatlı sözleri
Bir kulağının kepçesinde daha çok toplamak,duymak,
Bir kulağını tüm çirkin ses ve sözlere sağır etmek.

Daha çok okşamak,okşanmak,dokunmak istiyor elleriyle,
Daha çok yürümek,gezmek,dolaşmak istiyor ayaklarıyla
Döneceği toprağın en iyi ve en güzelini ararcasına...

Beyninin her iki yarı-küreleriyle
Daha çok iyi düşünmek,iyi fikirler üretmek...
Daha daha çok sevmek ve sevilmek istiyor...

Ben böyle görüyor,duyuyor,düşünüyor ve hissediyorum...
Benim gibiler ya siz?


Alper Kürük
 

2- Altmış Beş Yaş...

(Sevgi ve Saygıdeğer Eşime İthaf...)

Yaşın oldu altmış beş
Dünyamı dolduran eş,
Ufkumda doğan güneş
Sensin sevgili karım.

Beni sende yaşadım
Sevgine adım adım
Yaklaştıkça yaklaştım
Senle hayatta varım...

Ömürden vermek olsa
Bu iş sırf bana kalsa
Ne kadar ömrüm varsa
Tek sana bağışlarım...


Alper Kürük
 

3- Bir Evlilik Yıldönümü İçin

Seksen altı yılının o 3 Ağustos günü
Mutluluğa ilk adım: Pınar - Tufan düğünü.

Çırpınarak iki kuş,iki gönül bir oldu
Kurdukları yuvaya sevgi, mutluluk doldu.

Bak yine 3 Ağustos yirmi yıl doldu bu gün
Arada sevgi varsa her geçen yıl birer gün...

Bu çift nice yılları birlikte kucaklasın
TANRI 'M sevgilerini kem gözlerden saklasın...


Alper Kürük
 
4- Bir Yeni Yıl İçin

İşim yok nasıl olsa
Bir mektup yazayım dedim.
Tarih atmayı severim.
Bilemezsin,tarih avutur beni...
Hani birgün ağaç gövdesine
Kalbinle kalbimi bir okla
İliştirdiğim zaman bile
Altına tarih atmayı unutmadım.
İşte onları hatırladım...
Hatırladım da bir tarih daha
Ekleyivereyim dedim hâtıralara.
.../.../2005 yazdım
Birden geldi başıma aklım
Beşi sildim altı yazdım.
Kimbilir bu karalama bilmem
Daha ne kadar olacak?
Anılarla dolu bir koca yıl
Karalanan bir rakammış anladım...


Alper Kürük
 
5- Bir Yılbaşı Daha

Bir tesbih boyu ömür
Yaşanan her gün bir tane
Üç yüz altmış beş sonrası görünür
Her yılbaşı bir imame.
Bizi ölüme götüren
Bir yı ldaha başlayacak
1/Ocak...1/Ocak...
Peşinen söyleyeyim size
Yıl boyunca hepimizin
Dertleri de olacak
Zevkleri de olacak...
Kimimiz gülecek
Kimimiz ağlayacak...
Ben mutluluk dilerim
Vatanım,Ulusum
Ve tüm insanlık için.
Ama öldüremem gerçeği
Bizler insan oldukça
Dert,zevk kimin olacak?


Alper Kürük
 

6- Bir Yıldönümü

Şükürler olsun Tanrı'm ne güzel geçti zaman
Tam kırk bir yıl öncesi bugün yapmıştık nişan...

Bu güzel yıllarımız nice yılla uzasın
Anısı ruhumuzda,tadı damakta kalsın...

Geçen bunca sürede sevgi acıyı yedi
Yedikçe de semirdi,başkası var mı? dedi.

İşte biz bu günlere böyleliklerle geldik
Çevre çirkin olsa da biz sevdikçe güzeldik...

Dilimizden düşmedi bizim ortak şarkımız:
' Para, pul mühim değil,mühim olan aşkımız...'

Biz bu teranelere inanarak yaşadık
Gönlümüz hep genç kaldı,vücut ile yaşlandık...

Şimdi demek gerekir; ' kırk bir kere Maşaaallah! '
Sağlık versin,aşkımız yıllar sürsün İnşaaallah...


Alper Kürük
 

7- Biricik Kızımızın Yeni Yaşına...

Çoğaldıkça çoğalsın süreceğin yaşların,
Kader hep gülsün sana...akmasın göz yaşların...

Bebek güzelliğin var daha dün doğmuş kadar,
Getirsin mutluluklar göreceğin çok yıllar...

Ne mutlu tamamladın şimdi de kırk beşini,
Artarak nice yıllar bırakmasın peşini...

Evlât ana - babadan hep hayır dua alır,
Yaşlansa da onların gözünde çocuk kalır...


Alper Kürük
 

8- Düğünümüz

Yıl 1961,27 Temmuz...
Ben Konya/Seydişehir'li damat
Sen Gelibolu'lu gelin kız.

Çalan orkestrayla salona girerken biz
Evliliğe atılan beraber bu ilk adımdı
Sağımda ölene dek benim olacak kadındı.

Ayakta muhabbetle bekliyordu gönüller
Saadetimiz için alkış tuttu tüm eller.

Yüzlerimizdeki utançtı
Bekârlıktan son kalan bu görüntü,
Bir devri kapayıp bir devri açtı sanki
Ellerimle açtığım yüzündeki tül örtü...

Saadetti gözlerimizde ışık ışık parlayan,
Anneler,babalar,kardeşler ve dostlarla
Çepçevre yanımızı dolduran masalarda
Müşterek neş'emizdi bizimle paylaşılan...

Çalınan 'KOMPARSİTA ' yekvücut etti bizi
Gökten yağan saadet kapladı kalbimizi...

Başından geçen duyar,bu ne tatlı bir danstı?
Bizi şimdiye kadar bağlayan bir alyanstı.

Ondan sonra var oldu saadetten zincirler
Kopmaz,kalpler ayrılmaz,ölüm olmazsa eğer...

Kadın dolusu salon içinde bence tektin
Bembeyaz duvağınla gerçekten bir melektin...
Kollarımın içinde kuş gibi uçtun,sektin,
Saadetle yapılmış yuvana girecektin...

Düğün-derneğimizin gelip çatınca sonu
Terkediverdik gittik biz sessizce salonu.

Değil asla üzgüden,sevinçten boşanmıştı
Güzel,elâ gözünün birkaç damlacık yaşı,
Böylece oluverdik biz hayat arkadaşı...

Evimize atarken birlikte ilk adımı
Yine tekrar edeyim o anki şu duamı:
'Şükürler olsun Tanrı'm verdin bu muradımı...'

Bir yatak,yorgan,yastık yetişir ikimize
Sevgilerle,saadet dolsun hep evimize...

Darısı bekârların başına olsun derim...
'DİLEĞİME' erdiren Tanrı'ma şükrederim...


Alper Kürük
 

9- Eşimin Yaş Günü İçin...

Ten mi ruhun ayaklarına zincir?
Ruh mu tene böylesine bir esir?
Ruh ayrılsa tüm ile bütünleşir
Cansa ebediyette güzelleşir...

Yıllar yıllara ve yaşlar yaşlara
O günler gelir gelir de eklenir...
Yaşanan yıl taç olur da başlara
Yeni bir yaş o umutla beklenir...

Günü gelip yaş gününü kutlamak
Yaşanan yılları geriye atmak
Yaşanacaklara el uzatmak...Alper Kürük
 

10- Evliliğimizin Kırkıncı Yılı İçin

Yuvamızın kırkıncı basamağına bastık
Önümüzde ellinci belki altmışıncı var...
Birlikte başımızı koyduğumuz tek yastık
Tanıktır sevgimize,bir de mutlu dört duvar...


Alper Kürük
 

11- Kırk Biri Doldurunca...

Kalbimde kök salıp tek gülsün açan
Kanımla sulanıp bende yaşayan.
Emsâlin bulunmaz,sen:yediveran,
Kırk bir maşallahla korur Yaratan...

Bende bulduk,sende bulduk biz bizi
Tanrı uygun görmüş her ikimizi,
Kan yerine sevgi bedenimizi
Dolanır,doldurur canevimizi.

Birleştirmiş Allah kaderimizi
Nazardan korusun biz çiftimizi,
Fânide terketsek birbirimizi
Buluşup da süreriz bâkimizi...


Alper Kürük
 

12- Kırk Yedinci Yıl İçin...

Seni dün tanımıştım,yıllar kırk yedi bu gün
Şükrederim Tanrı'ma aşkım sâf,gönül gülgün.

Mutluluk sana gelmez,sen ona koşacaksın
Zorlarla kucaklaşıp,aşkla barışacaksın.

Dudağından çıkanı kâlbin onaylayacak
Sevmenin,sevilmenin gerçeği budur ancak.

İki tende bir canla yaşamayı bilirsen
Bir can kalıveririz yıllar geçse sen ve ben...

23.Haziran.2006 -Cuma/ANKARA


Alper Kürük
 

13- Kızıma...

Biricik kızım benim yaşın bastı kırk dörde
Gülüşün deva olur,şifa olur her derde.

Yan yana iki dörtler gelirse kırk dört eder
Bulunduğun mecliste ne gam kalır, ne keder...

Allah'ın izni ile ömür merdiveninde
Nice basamaklar çık,mutlu yaşa evinde...

Ana-baba duamız zırhtan elbise sana
Kötü göz,kötü sözden sığın Yaratan'ına...


Alper Kürük
 

14- On Sekizi Bitirme Yaşı Ya Da Rüşt Yaşı Şiiri

Önümde görünmez uzay
Arkamda geçmiş on yedi tane Aralıkta
Sönmüş on yedi mumun yarı gölgesi.
Bu ay on sekizincisini
Söndüren üfrüğümde
Bambaşka bir kuvvet var.
Bu,medenî hayat havası...
Söndürürken bir yandan mumu
Delikanlılık kıvılcımıyla tutuşan
Bir gençlik çırasıyla
Yakıyorum on dokuzumcumu.
Kavuştuğum medenî serbestlik
Doldururken ruhumu
Diyorum kendi kendime:
Reşitim ben de reşit
Hem tüm reşitlerle eşit...
Önceki yapamadıklarımı
Bir anda yapmak aç gözlülüğü
Kasıyor,kalbimidaraltıyor,
Kalbim duruyor şimdi
Arzularım atıyor...
Düşünceler artıyor...
Dumanlıyor kafamı âni
Korkuya bürünen bir düşünce:
Başıma vurmasın bu serbestlik?
Veriyor bunun cevabını da kafam
Dinle diyor şu sözümü önce:
İnsanın içine kurt düşünce
Var ise yok gibidir serbestlik
Yine eski tas,eski hamam...


Alper Kürük
 

15- Tüm Evlilerin Evlilik Yıldönümleri İçin

Evlilik eskidikçe şarap gibi yıllanır
Sevgisi gönüllerde,tadı damakta kalır.

Dileriz sizinki de nice yıllarca sürsün
Birlikteliğiniz hep örnek olsun,övülsün...

Bir yılınızı daha içtenlikle kutlarız,
Sizler mutlu oldukça bizler yaşarız,varız...


Alper Kürük
 


 

16- Umuda Yöneliş

Yeni bir yıla girdik
Sil kötü anıları
Kalsın güzelleri,güzellikler getirir...
Gözümüzü umuda çevirdik
Bir gün mutlaka bir gün
Mutluluk sevenlere koşa koşa gelir...
O gün nerde? Hangi gün dersen
O günü çok merak edersen
Ben bilemem...
Allah bilir....


Alper Kürük
 

17- Vektör (Kırk Beşinci Yılını Dolduran Evliliğimiz Anısına...)

Çift koşulu,tek oklu arabadır evlilik
Eşler yüksünmeksizin onu birlikte çeker,
İki olan yerlerde olur ise hep birlik
Ahengini buldu mu oku doğrusu gider.

Birleşen kuvvetlerin v e k t ö r d ü r bileşkesi
Arabanın tek oku aynı işlevi görür,
Yükten yana hiç çıkmaz koşuluların sesi
Düzlüklerde uçar o, dağ- taş demez hep yürür.

Yüke halat geçirip (V) şeklini vererek
Boşta kalan uçlardan o'nunla sen çekersin,
Yükü taşımak kolay,başka güce yok gerek
Uçarak gidişine sen de hayret edersin.

Halata yük takmadan kimi onu düz çeker
İp gerilir,gerilir; gerildikçe incelir,
Bir gün mutlaka kopar, çekenleri çeker yer
Ayrılıklar bilgisiz çekiş ardından gelir...

Sevinçler paylaşılır çok çok büyüsün diye
Bizim sevincimiz de bu şiirle hediye,
Şiiri okuyanlar n i c e y ı l l a r o l s u n der
Gönlümüz onlar için bizden de uzun ister...


Alper Kürük
 

18- Yaş Günü -1-

Yavrucuğumuz bastın bak otuz beş yaşına
Allah acı katmasın yuvana ve aşına.
Sağlıktan,saadetten örülmüş bir taç olsun
Yaşayacağın yıllar,uzun ömür...başına....

Yeni yaşın,yaşların...hayırlı,kutlu olsun
Rızkın bol,yuvan mutlu,gönlün umutlu olsun.
Talihin ise açık,ağzın hep tatlı olsun...

Duamızla seninle,sevgimizle sendeyiz
Sen bizim içimizde,R'ab emanetindeyiz...


Alper Kürük
 

19- Yaş Günü -2-

Nebîlik verildiği yıllardır kırklı yaşlar
Boşuna mı demişler? 'Hayat kırkında başlar...'

Şimdi sen o yaşların basarken kırkbeşine
Niyazımız:sürmesi yaşların peş peşine...

Sıfatın damat olmuş,bize sen öz evlâtsın
Şanını yüceltsin Hak,ömrünü de uzatsın...

Sağlık ve mutluluklar,selâmetler yuvana
Dua etmek bir görev, biz anne ve babana.

Eşin,yakınların ve dostlarınla çok yaşa
Ulvî asker mesleğin yarasın hep barışa...

Ne mutlu ki'Donanma Günü'dür bu doğduğun
'YİRMİ YEDİ EYLÜL'ün sana çift kutlu olsun...


Alper Kürük 

20- Yaş Oldu Yetmiş...

Yaş oldu yetmiş...
Gir bir bak mezar taşlarına
Kimler gelmiş...kimler gitmiş...

İyi ki anam doğmadan bana
Uzun ömrüm için duasını etmiş...
Ana duası bu
YARATAN işitmiş
Belli ki hoşuna gitmiş...

Çocukluk ve gençliğimi
Yaşadım bir daha yaşayamayacağımı bilerek...
Orta yaş dönemine girdim
Biraz da istemeyerek...
Ömür yolunda
Ayaklarım mecburen yürüdü ileriye
Hep geride kaldı aklım
Mümkün mü dönmek geriye?
Cesurdum düşüncelerimde
Hareketlerimdeyse ürkek,
Orta ömrü de geçirdim böyle
Kimi kez somurtkan
Kimi kez gülerek...

Gelip geçti zaman...
Şimdi elimde tek kalan
Acı ve tatlısıyla anılarım gerçek...
Anılarım bana tutsak
Ben anılarımın tutsağı
Birlikte sürdürüyoruz şimdi
Ömür denen yaşamağı...

İyi ki duası kabul olmuş anamın
Üzerlerine nurlar yağsın...
Ve dahi babamın...
Yaş oldu yetmiş...
Bunca güzel geçirdiğim günlere
Bu ömür anca yetmiş...


Alper Kürük
 
 
 
 
 
 
  Bugün 2 ziyaretçi (53 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=