MOZAİK- ALPER KÜRÜK ŞİİRLERİ
  14.3- SİYASAL ŞİİRLER-SH:3
 

 

41- Büyük Felâketler...


Devr-i KENNEDY zamanında
Domuzlar körfezi krizi vardı...
Şimdi başını OBAMA'nın da
Domuz Gribi sardı...
Ağzına getirdi canını dünyanın yine...

Bir zamanlar da
Deli dana,kuş gribi,kene...
Depremler,fırtınalar,terör ve nice âfetler...
İşte asıl bunlar  büyük felâketler...
İşte asıl bunlar kıran...
Ağlayan,inleyen,haykıran...

29 ekonomik buhranı
2.Dünya Harbiyle çözüldü...
Teksas'da Kennedy öldürüldü
Başı eşinin kucağına düştü
Dünya bunları da görmüştü...
Doğduğuna pişman etti insanı...
Dilerim artık hiç kimse üzülmesin
Kimse ölmesin,öldürülmesin...
2009 ekenomik krizi
TANRI'm korusun...TANRI'm  vermesin...
3. Dünya Harbiyle çözülmesin...


Alper Kürük

 

42- Büyük Felâket (Meds Yeghern) Değil
Kara Felâket  (Jang Yeghern)...


1915 in 18 Martındayız
Asıl soykırımcısı toplum karşısındayız...

İngiliz'le Fransız birlik olup geldiler
ÇANAKKALE önünde vahşet sergilediler...

İmânı karşısında mazlum,mâsum TÜRK'lerin
Hayâlleri yıkıldı pis EMPERYALİSTLERİN...

.................

1915 in 24 Nisanında
Can verdi binlerce TÜRK ,Ermeni kıyımında...

Öldürülür TÜRK'lerden binler soykırım olmaz,
Nefs-i müdafaa varken TEHCİR hak kaçınılmaz...

Anladılar denizden ÇANAKKALE GEÇİLMEZ !
Yaşayıp da gördüler...yaşamayanlar bilmez...

...................

Hazmı zor yenilgiden bir de ANZAK KOYU'na
Yöneldiler bu kez de başkaca bir oyuna...

1915 in 25 Nisanında
Yeni bir örnektir bu soykırım lisanında...

Yüz binlerce biz TÜRK'ü acımasız kırarken
Kendileri seyirci,toplama asker varken...

Avustralya'lı ve Yeni Zelanda'lının
Yüz binlerini feda etrmenin anlamının

Adı soykırım değil ise buna ne denir?
O günahsızlar hakkı nerde,nasıl ödenir?


O kadar kolay sanma şu dünyada siyaset
Yoksa adın şimdiden olur kara felâket...

Sarmısak kokusunu kırk gün saklamış meğer
Yüz günlük icratın bu beyanatsa eğer

Tarihe geçti Meds Yeghern dediğin varak
Ak ümit vaad eden kara felâket BARACK...

Soykırım iddiası uydurma büyük yalan
Ermeni yalanıyla biraz da sen oyalan...


Alper Kürük


NOT : BARACK OBAMA'nın 24.Nisan.2009 günü tarihi açılaması üzerine...

 
43- Yeni Sevda...

Şimdi de siyasete geri dönme modası,
Dibe çöken tortudan çıkmaz siyaset ası...
İşte böyle gariptir şu siyaset dünyası...
Söylenmesi gerektir geç gönül bu sevdadan...

Dünya bu olmaz olmaz ...çünkü her şey olası
Demek ki siyasetin buymuş meğer molası...
Toplamamışsan eğer giderken tarak-tası
Eski hamam yok şimdi uyan gönül rüyadan...


Alper Kürük


44- Mümeyyiz Reşit...


ULUSUM artık reşit kurtuldu velayetten
Temyiz kudretiyse tam ,muhtaçsız vesayetten...

LAİK CUMHURİYETİ koruyacak kendisi
Hiçbir güç değil,kendi kendinin efendisi...

Güçlerse güçlerini o varsa ondan alır
ULUSA dayanmayan güçse boşlukta kalır...

Ayırımcılık yapmak çirkin siyasal oyun
Ne kesimden gelirsen gel TEKTİR senin soyun...

TÜRKİYE' de yaşarsın şu,bu değilsin sen T Ü R K,
GÜNEŞİN ve de KUTUP YILDIZIN da  A T A T Ü R K...


Alper Kürük45- Bölünemez Türkiye...

Kürt sorunu diye bir sorun yok ki ihmâl var
Bu ihmâl süregeldi ne yazık bunca yıllar...

Coğrafî görünümle parsellenmiş altıya
Batı,Doğu,Kuzey ve Güney,Orta,Trakya.

Siyasallıkta tektir,tek VATAN-MİLLET diye
ATA'dan emanettir BÖLÜNEMEZ TÜRKİYE...

Vebâl yöneticinin ihmâl etti Doğuyu
İnsan doğasında var biraz kayırma huyu...

Dengesiz dağılımdan Batı en çok pay aldı
Onun dışındakiler çaresiz bakakaldı...

Millî Hâsıla denen hakça dağıtılsaydı,
Ülke tek yönde değil TOPYEKÜN kalkınsaydı...

'HATT-I MÜDAFA YOKTUR,SATH-I MÜDAFA VARDIR...'
ATATÜRK'ün bu sözü kalkınmada ayardır...

O'nun işaretleri içten benimsenseydi,
ATA kendine değil bize demiş denseydi...

Yapay sorunlar ile idare-i maslahat
Yapılmaz da barışık yaşanırdı şu hayat...

Başörtüsü değildi sorun simge türbandı
Başörtüsü denerek üstü ört-bas kapandı...

Kürt açılımı denip asla ört-bas etmeye
Kimsenin gücü yetmez...BÖLÜNEMEZ TÜRKİYE...
 

Alper Kürük


 

46- Anyasa Taslağına...Keçe...

Erki kötüye kullan biçmeye yeterince
Kulluğunu edecek şablonu bulana dek...
Kılıç sende, eline salt terazi verince
O idama hükmetsin, sense mahkûm ipi çek...

Keçenin yapılışı gözünden silinmesin!
Yumuşacık o yünler vurdukça keçeleşir...
Özgürlükler keçedir, sakın ha ezilmesin!
Çiğnendikçe tozutur, basıldıkça sertleşir...

Korku üreten rejim korkusundan şahlanır,
Yarattığı canavar yaratan o beyni yer...
Suçsuz er-geç aklanır... Aklanmazsa a h l a n ı r
ALLAH dahi mazlumun ahı yerde kalmaz... Der...
 

Alper Kürük

 
47- Mayın...

Kiminin bedenine,canına oldu tuzak
Sınırı korumaya döşenmiş kara mayın...
Döşediğini kendin sök temizlemeye bak
Muktedir kendi elin,başka el aramayın...

Bâkir Vatan toprağı peşkeş mi çekilecek?
Başka bir bahane bu temizletme sanmayın...
Temizlenen toprağa fitneler ekilecek
Emperyalist oyunu bu oyuna kanmayın...

İnsan sevgisi dolu altın kâlpli Leydi Di...
Geçmişe bir göz atın,geçmişi anımsayın...
Temizlensin dünyada kara mayınlar dedi
Yarım kaldı uğraşı,doldu dağ- taş hep mayın...

Bir mayın da vardır pek onunla oynamayın:
Özgürlükler,Laiklik,Hukuk ve Anayasa...
Bindiğin dalı kesme! toprağı da oymayın!
Yoksa altta kalırsın...Ülke boğulur yasa...


Alper Kürük
 


48- Uyku Ve Rüya..

Daha görüşülürken tasarı uyutuyor
Oyuyla ona hayat verecek vekilleri...
Bu uyuyuş âtiye sanki ayna tutuyor
Yansıyan uykudaki yurttaşın resimleri...

Uykudayken görülür gerçek olmayan rüya
Hoşluğudur uykudan uyanmamak istemek...
Aç tavuk buğday dolu ambar görürmüş güya,
Uykusuz gecelerde boşa çıkacak emek...
 

Alper Kürük49- Cici Anne...(Yeni Anayasanın Getirecekleri...)

Dokuz yüz seksen iki...Evlendi de babamız
ANAYASA isimli kadındı öz anamız...

Yirmi sekiz yıl bizi gözeterek büyüttü,
Dikenler temizleyip düz yollarda yürüttü...

Evlat bu...anasını sağdan,soldan budadı
Sözüm ona AVRUPA BİRLİĞİ'ne adadı...

Fedakârlık kâr etmez...Ana can verse yetmez...
Öz ananın yerine cici gelse fark etmez...

Diye düş kuranların cici annesi olsun,
Öz kıymeti bilmeyen cici anneden bulsun...
 

Alper Kürük50- Emanet Ehlinindir...

Çekilen bunca eza, bu kadar cefa niye?
Gönderildik dünyaya olgunlaşalım diye…

Kimimiz olgunluktan çatır çatır çatladı,
Kimi kelekliğini her demede ispatladı…

Kendini idareden aciz kalınca insan
Medet umdu şeyhlerden, kıraldan, padişahtan…

En güzel zannı ile demokrasiyi buldu
Buluşu ferahlattı… Zannetti ki kurtuldu…

Demokrasi güzel de uygun işletilirse…
Tehlike! Halk başına istenmeyen gelirse…

Pişman olur, yanarsın dünyaya geldiğine…
Demokrasi adına kime oy verdiğine…

İdareni akılla vermez isen ehline
İradeni teslim et cellât’ının eline…

ALLAH’IM KİTABINDA uyarıp emrediyor
“Kullarım, emaneti ehline verin…”Diyor…
 

Alper Kürük


51- Istıfa & İstifa...

Yaratılmak istenen bir Partiyi ı s t ı f a
Düzmece bir kasetle Başkan etti i s t i f a...

Korkular yaratılıp sanma tertip kazanır,
Karaya oturanlar denizi bitti sanır...

Kurumlar insanlarla zannetme ki kaimdir
Gideni çok kez gelen arattırırmış denir...

Kurumları,zatları ifna değil kurtuluş
Var oluşun başıdır çünkü her bir yok oluş...
 

Alper Kürük52-Taş Plak Değil Taş-Kaset

Dünkü gün Ü l k e s i n d e İNÖNÜ'ye atılan
Taşla İKİNCİ ADAM yaralandı başından...
Maddeten PAŞA mânen DEMOKRASİ aldı kan
Onarılmaz acıyla bitti diktanın sonu...

İlerleyen tekniğe yeniler katılıyor
Bu gün de taş yerine kasetler atılıyor...
Rejim e r d e m l e değil oy ile tartılıyor
Yine YARGI olacak bozan kirli oyunu...
 

Alper Kürük


53- İcazet Ve Vesayet...

Karar verene ait devam ya istifa et
İstifa ettin mi de kalkmalı bu icazet...
Ne HİNT KAST SİSTEMİ'DİR ne AHİLİK siyaset...
Kendine güvenene engel olma yarışta...

Parti disiplinidir diye sürer vesayet
Demokrasi adına demokrasiyi katlet...
Kaleleri top yıkar...Nasıl yıkar bir kaset?
Çare dönüşte değil! çözüm akla varışta...
 

Alper Kürük54- Politik Öğüt

Çevreni doldurmasın dost görünen riyakâr
Etraf onlarla dolu belki binlercesi var...
Demirden çember olur sıktıkça sıkar boğar
Siyaset denizine düşene can simidi...

Boğazına geçerse kurtuluş yok çemberden,
Belini kavratırsan sırtın hiç kalkmaz yerden,
Ayağına kelepçe olur bileklerinden
Yaşamaktan kesersin gün gelir de ümidi...

Siyaset meydanından Baş Pehlivanlar geçti...
Yataktan kaçtı beden,sırt yeri yatak seçti,
Pehlivan kanlarını emen çevre gençleşti,
Yarın yarın...Gün bu gün...Unutulan dün dündü...
 

Alper Kürük
55- Suç: Jenosit

İSRAİL KATLİAMI algılanmasın basit
FİLİSTİN'E soykırım, İNSANLIĞA JENOSİT...

İnsanlıktan bir nasip almamış ki anlasın
İnsanî yardım neymiş ki bilincine varsın...

Yaptığı,yapacağı korkaklığını örtmek,
Ne kahraman,ne cesur olur böyle bir ödlek...

İnsanî yardım için Barış Gemilerini
Korkudan hayal etti HAÇLI SEFERLERİNİ...

CAMİNİN duvarına...Bak vâdesi gelmiş it,
Yargılanacağı suç:SOYKIRIM ve JENOSİT...
 

Alper Kürük


56- Niyet-Siyaset-Adalet

Mühim olan her işte,her düşüncede:niyet...
O niyetle oluşur kirli, temiz siyaset,
Siyasetle kaybeder, kazanır insaniyet...

Mühim olan başı dik,alnı açık oluştur...
Öldüren ilki değil,öldüren son vuruştır,
Ölüm kime kurtuluş,kâh yeniden doğuştur...

Her yanlışın çözümü için gerek ADALET...
Kuru adalet yetmez,gerektir hakkaniyet...
Adalet olmayınca kaim olur atalet...

NİYET,SİYASET ve de vazgeçilmez ADALET...
Her üçündeki sapma yok olmaya delâlet...
Dillerden düşmeyen söz o zaman hep:ŞİKAYET...
 

Alper Kürük57- Anayasa-Baba Kuvvet...

Analar baş tacıdır... Baş yasa ANAYASA
Anaların işi zor BABA KUVVET olmasa...

Kurnaz siyaset,ana,yufka yürekli diye
Çıkarına yasalar etmek ister hediye...

Kana uygun yasayı Anayasa kucaklar
Aykırı olanını ya reddeder ya paklar...

Gözetir koruyucu ADALET, BABA KUVVET
Kendini hissettirir...Çekinir kaba kuvvet...

İnsanlar kalmasınlar ana- baba gününde,
Kutlanacak anneler, babalar günlerinde...
 

Alper Kürük 

58- Kongreler - Platformlar...

Kurtarmaya yönelikti Yurdu
Kongreler
AMASYA,SİVAS,ERZURUM...
Ortaya kondu
Çeşit çeşit yorum...
MANDACILAR da vardı,
MİSAK-I MİLLÎ oldu
Karar kılınan en önemli oturum...
Eski kongreler yerine şimdi
AMASRA platformları...
Göstermelik...
Hedef demokrasi kurtarma
Sonuç demokrasi adına
Günü kurtarmaya yönelik...
Eski mandacılar
MANDA YÖNETİMİ ister...
Yerinde şimdi VASİCİLER
Demokrasi VESAYET ALTINDA der...
Oldukça derin görüşler...
Oldukça vâsi...
Hadi diyelim tesbit doğru da
Kimdir o VASİ?
 

Alper Kürük

 59- Eyleme Göre Ceza...

Koyun gibi boğazlar
Gider yiğitler, kızlar…
Burun direği sızlar
İdamı kaldırırsan…

Bu terör belasının,
Bu insan icadının,
Ölüm makinasının
Desteğisin anlarsan…

Can vermek ALLAH’A has
Can almak kadar hassas…
KUR’AN’INDA der KISAS
KİTABINA uyarsan…

Katile idam ceza…
Eyleme göre keza
Çektirmek gerek eza
Ceza ile uyarsan…

Kaosu idam önler,
Huzurluydu o günler…
Özlenir oldu dünler
İdamı aratırsan…
 

Alper Kürük

 


 

60- EVET – HAYIR
Yıllarca oynadık,seyrettik
Televizyonlarda bu oyunu…
Yandık e v e t dedik…
Yandık h a y ı r dedik…
Kazanmak için bu iki kelimeyi
Direndik, söylemedik…
 
Şimdi önümüzde yine
O sihirli iki kelime…
Evet desek Ulusça mahkûm
Olacağız tek kuvvetin eline…
O zaman sızlanmaya hakkın yok!
Razı ol elinle yaratacağın kaderine…
Dilinden düşmeyecek nağme:
“Kendim ettim, kendim buldum…”
 
Yine eski bir referandum
Sloganı aynı nakarat:
“Hayırda hayır vardır…”
Gel şimdi yine hayır de de
Yeniden başlasın özlemin özgür hayat…
 
Egemenlik kayıtsız, şartsız Milletin evet…
Onun adına kullanan üç kuvvet:
Üçü de birbirine denk ve eşit
Ancak birbirinden ayrı…
Dahası var mı gayrı?
 
 
Alper Kürük


 
  Bugün 2 ziyaretçi (39 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=