MOZAİK- ALPER KÜRÜK ŞİİRLERİ
  10.2- DİNSEL ŞİİRLER-SH:2
 
21- Ezan-ı Muhammedî & Türkçe Ezan

Okunur beş vakitte EZAN-I MUHAMMEDİ
Ruhumda hûşû duydum,beynim zorlandı biraz,
Sözleri Arabîydi anladın mı ne dedi?
YARATAN bile der ki:'DİNDE ZORLAMA OLMAZ...'
Günün beş vakitinde tekrarlanan bu sözler
Dâvetin en güzeli,sözlerin en güzeli...
MUHAMMED'in elçi ve kul olduğunu söyler
Üstümüzden kalkmasın O koruyanın eli.
Bak,hep seni çağırır,senden ibadet bekler
Çünkü tek tapınacak O'dur ALLAHÜEKBER...


Alper Kürük
 
 

22- Gecelerdeki Hikmet

Geceleri karanlık deyip de geçme sakın
Onda ne bilinmez gizler,ne ağlayan gözler var...
Karanlık var ise aydınlık da o nisbette yakın
Karanlığın bittiği yerde mutlaka aydınlık başlar.
Gün katili karanlık öldürüp teslim eder
Gecenin süzgecinden geçip doğar aydın günler.
Akıl ermez gecenin gizine,hikmetine
Kul kavuştu gecenin o büyük nimetine
Yüce Kitabını bile Allah bir gece indirdi
Kararmış nice ruhu nurlandırıp sevindirdi.
Kur'an' ın her hecesinde bir gece esrarı var
Geceler sırları gizler,izinsiz çözülmez bu esrar.
Bir gece gerçekleştirdi Yüce Allah, Mirac'ı
O gece Habibine gösterdi İlâhî tahtı,tacı...
Geceler doğurgandır,her gece bir anadır
Kendi karanlıkta olsa bir ana evlâttan yanadır.
O ana her sabah seherde aydınlıklar doğurur
O yüzdendir asaleti,o yüzden ondaki bu haklı gurur...


Alper Kürük
 
23- Gökler Ve Yer

Düşünürüm derin derin
Râbbim ne anlamdadır bazı sözlerin?

Yüce Kitabında yer yer
Ve de sıksık söz eder:
'Gökler ve Yer...'
Acep ne demek ister?
Bana verdiğin aklım kadar
İnsanca değerlendirirsem eğer
O zaman şöyle derim ben de:
'Gökler ve Yer'deki yer
Dünyamıza işaret eder.
Allah dünyaya ayrıca vermiş te önem
Yaratmamış yaşanacak dünyadan başka âlem
Dünyayı tek yaratmış meğer.
Çokta görüntü kudret
Tekte ise çok değer...
Yaratıklarının en şerflisi insan
İşte bu dünyada yaşar,
Yaşar inanan,inanmayan...
Aralarında da Yüce Râbbimin
Yüzü suyu hürmetine kâinatı yarattığını söylediği El-Emin,
Emsâlsiz,örnek,en sevgili kulu,insanların hâsı ve ası
Var Hazreti Muhammed Mustafa'sı.

İster suda olsun ister karada
Dünyada başlayan hayat
Yine dünyada biter.
Ahiretin yolu da
Bu kapıdan geçer,gider.


Alper Kürük
 

24- Gönderilir-Döndürülür

Şu dünyaya gelen ruhlar
Kendi gelmez gönderilr,
Hem derdi hem zevki yaşar
Belirsiz ömür verilir.

Yaşarken çok sınav verdik
Umarız başardık Ya Rab...
Bize kalsa hamdık,erdik
Sen acı hâlimiz harap...

Affından şüphem yok Tanrı'm
Günahkâr sırası uzun,
Ben de o sırada varım
Olmayayım mahrum,mahzun...

Dünyasından dönen canlar
Kendine kalsa hiç gitmez,
Ama öyle çağıran var
Biçer vâdeyi sekitmez...


Alper Kürük
 

25- Hacı Ve Şair

Makbûl HAC' cını yapan
HACI adlandırılır,
Gerçek şiirler yazan
ŞAİR diye anılır.

Biri İSLAM' ın farzı
Kimine nasip olur...
Diğeri yaşam tarzı
Herkeste az bulunur...

Hacı olan bir kişi
O an günahsız doğar...
Bundan sonra zor işi
Mevcudu korumak var...

Günah şairde değil
Onu şair edende...
Aşkla acı gör ve bil
Yaşar aynı bedende...

Sen bir insan doğmuşsun
Yolun sevgiden geçer...
HACI, ŞAİR...olmuşsun
Sevgin yok ne fark eder...


Alper Kürük
 
26- Kadir Gecesi

' Oku...' ilk âyetiyle bu gecede başlayan
İnip inip yirmi üç yılda tamlandı KUR'AN...

Ayet âyet iniyor muhteşem Kitap KUR'AN
ALLAH lûtfuna erdi aylar içi RAMAZAN.

' Bin aydan hayırlıdır...' der ki sûre bundandır
Çünkü bu ay içinde KADİR GECESİ vardır.

CEBRAİL ve MELEKLER hayır için inerler
Gün doğumuna kadar hayır dolar gökler,yer.

Güvercin kanadında açılır can yarışa
Melekler şahit olur yakarıp, yalvarışa.

Bu gecenin affıyla günâhlar erir bir bir
İşte mübarek gece emsâlsiz bir gecedir...

Hûşû ile okuyup her âyetten ders alan
Müminlere sen şahit ol Yüce Kitap: KUR'AN...


Alper Kürük
 27- Kadir Gecesi İçin

Ebedî hayat için yaratıldı tüm ruhlar
Hâşâ olamaz zira kusursuz bu yaratış,
Fâni olan dünyaya gönderişte hikmet var
Allah'a dönmek için ömür denen,bu yarış.

Amaç değil ruh için fâni dünyada kalmak,
Ruha ibadet olur yapılan her güzel iş,
Amaç, O'na dönüşte ön sırada yer almak,
O'na en yakın olmak,bu yakarış,yöneliş.

Yarattığını bâki kılmak için Yaratan
Dünyaya göndererek test ediyor insanı,
Onu günahsız kılmış yaratırken ilk baştan
Tüm günaha affı bol,olsa zerre imânı...

İşte böyle bir gece indirdi 'KUR'AN 'ını
Mutluluğa erdiren,yol gösteren pusula,
'LEYLE -İ KADİR ' diye koydu onun adını
Ettiğimiz günah af,dualar kabul ola...


Alper Kürük
 
 

 
 
 

28- Her Şeyde

Tanrı'm
Yaprağın yeşilinde seni görüyorum
Seni duyuyorum kuşun sesinde,
Güzellerin güzelliğinde güzelliğini
Ve korkunç fırtınaların Tanrısal nefesinde...
Olgunluğunu olgun meyvalarda gördüm,
Sabrını sabırlı âşıklarda,
Parıltın var gözümde ışıldayan
Titreyen parlak ışıklarda.
Benim yalnızlığım var,senin tekliğin
Benim küçüklüğüm kadar büyüklüğün var,
Şu ki dünyada bütün tesellim:
Her şeyde senden bir şey arar
Her şey Tanrılaşır gözümde.
Ben Allah'tan bir parçayım
Allah kalbimde oldukça benim.


Alper Kürük
 


29- Hoşgörü

ALLAH ' ım sendeki o hoşgörürlük
Biraz bazı kullarında olsaydı...
Yer yüzünde olmazdı bölünmüşlük
Aklı olanlar iyi kullansaydı...

Seni tanıyana, tanımayana
Kulum diye ayırt etmez verirsin...
Akıl verdiğin gelirse imâna
Onun adına sen sevinirsin...

Kim umutlu olmaz ki eserinden
İnsan eserinin sahibi sensin...
Hakkın şükür istemek her birinden
Kul yaratılan kulluğunu bilsin...


Alper Kürük
  

30- İlâhî Aşk

Tanrı âşıklarıyız ne Mecnun'uz, ne Kerem
Çâreli bir hastayız ne kanseriz, ne verem...

Bu aşka düşenlerin meyvası ilâhî nûr
Gönüllerin gizi aşk yüzlerinden okunur.

Bu aşk öyle bir aşk ki ne kibir var, ne gurur
Bu aşkın onuruyla kâmil insan olunur.

Bu aşk O'nunla başlar yine O'nda son bulur
O'na giden bu yolun sonunda kavuşulur...

Bu aşktan kaçanlarda ölüm her an korkudur
Tadına varanlarda ölüm amber kokudur.

Bu aşk başta MUHAMMED,Yunus,Mevlâna'da var...
Sende,bende,yaratık her canda, MEVLA'da var...


Alper Kürük
 

31- İmanlı Ol Yeter

Ne yaptık da dertleri hak,reva gördü Felek
Kötüler kalbur üstü,iyiyi eler elek.

İyi olacak sanma bozuluyor giderek
Çadırın damı göçtü kırıldı orta direk.

Öyle günler geldi ki cezan yok deve yutsan
Kıymetini bilen yok ağzınla da kuş tutsan.

Bin nasihat eden çok, bir nasihat tutan yok
Aç hâlinden ne anlar, açlık görmemiş ki tok?

Gidişat ortadayken fazla söze ne gerek?
Ağlanacak acıya bakıyoruz gülerek.

Kuralı koyan koymuş: herşey aslına döner
İnsan reha bulsaydı uçardı Mevlivîler.

Hayat çıplak başladı,yine çıplak bitecek
Gün gelince İsrafil 'sur'unu üfleyecek.

Öyle bir gün gelecek kâr etmez olsa paran
Dostların çekilecek yalnız seninle kalan
Tek desteğin olacak,tek yardımcın o zaman
Göğsünde taşımışsan eğer bir zerre imân...


Alper Kürük
 

32- İnkârcı

İnsanı insan yaratan Tanrı'm
İnkârcılığını bile bile yarattı,
Ancak her yadsıyan uzvunun yanına
Bir de tanık kattı.

Günde en az üç öğün patlayıncaya kadar yer
Boğaz yine de yediğini inkâr eder

Göz bakar iyiye ve de kötüye
Hâlâ bakışlardaki bitmez haset niye?

Ağız,dil konuşur,coşar
Sıra geldi mi gerçeği söylemeye
Şakıyan nicesi dut yemiş bülbül gibi susar...

Kulak her sözü duymaya teşne
Duymaz,sağırlaşır gelmeyen olursa işine...

Burun koklamak ister daima mis
Çevre kokuşmuş ne yapsın
Ve de kalmamış koku alan his...

Otuz iki dişten en sağlamı dört köpek dişi
Isırmaya gelince işi
Bu yüzden köpekleşir insan bilinen kişi...

İnsan bu...yaratıldığını bile inkâr eder evet
Dönünce dünyada delili kalsın diye
Yaratılmıştır iskelet...


Alper Kürük
 
33- İnkârına Delildir İskeletin...

İnsanın inkârını bildiğinden YARATAN
Çürütmez delil kalsın diye iskeletini...
Muktedir var etmeye yarattığını yoktan,
Dirilişte giydirir çürüttüğü etini...

Gösterir var edişte yok ediş niyetini...
Tatlıdır ağır gelmez emânet ettiği can,
Öncesi ses çıkarmaz ödetir diyetini
Dünya hayatı bitip vakit geldiği zaman...


Alper Kürük
 

34- İnsan Doğası Bu...

Affını dileyerek yaşarız ömür boyu
Boyu sıra günaha girmiş olsak da bile,
İnsan bu... bağışlansa yine değişmez huyu
Günah câzibesine kapıldıkça nafile...

Bizi YARATAN bizi bizden iyi biliyor
Günahı yaratırken her şeyi düşünmüştür...
Duaya kapım açık her zaman yönel diyor
Yaratığın sonunu yaratmadan görmüştür...


Alper Kürük
 

35- İnsan Ve Şeytan

Şeytan şerrinden korkma insan ne şerler eder
Şeytan aklına gelmez nice icatlar bulur,
Oyunu bozulunca ben şeytana uydum der
Kendisi suç yüklenmez suçlu hep şeytan olur...


Alper Kürük


 

36- İsa Ve Asi

Tanrı'm
İnsanı dünyaya gönderince
Kötülüğü de gönderdin arkasından.
Varlığına inandığımdan
Her şey sendendir inanırım...
Sabır vermeden önce
İsa,İsa değildi.
Asi Nemrut'a gelince;
Burnunu büyütmeseydin onun
Haddini bilirdi
Bilirdi de önünde eğilirdi.
Hür olmak benim için
Senin için değil
İsmin ağzımda hapis
Aşkın kâlbimde...
Ölüm büyük ayrılık derler
Korkusundan kafaları durur cahillerin
Büyük kavuşmayı bilmezler.
Sana kavuşmak için
Elimde olsaydı bu
Neler vermezdim neler?
Dünyadan sana doğru
Beni çekseydi elin...


Alper Kürük
 

37- İz Ve Ses

Kula kul olmak çirkin...güzel olan hep budur:
İnsan her şeye sahip olsa ALLAH kuludur...

Kula kul olunamaz, ne de tapılır asla!
En çok köle olunur yâr severse çok nazla...

İnsanı kendine kul edip ve de taptıran
ALLAH' ın hep kuludur, tek ona tapar ŞEYTAN...

Salt yaşam yaşam değil...iz bırak ve ses getir...
Kuluna bir verene ALLAH binlerce verir...

İnsan doğası böyle: alışır ve unutur...
Bollukta bolca harcar...yokta da mutlu olur...


Alper Kürük
 38- Kabul Olsun Yeter Ki...

Müslüman kullarının ALLAH'a karşı borcu
Farz ve emrolunmuştur RAMAZAN ay orucu.

ALLAH'ın affı çoktur,bol bol ödül verecek
Ne kadar da dağıtsa hazine bitmeyecek...

Kulun bir iyiliği kat kat ödül görecek
Ödül için ALLAH'ın rızası gerekecek.

Kötülük karşılıksız kalmaz ceza verirken
İyilik gibi kat kat değil bire bir mislen.

Meleklerle kuluna ödüller gönderirken
Orucun ödülünü O,der vereceğim ben...

Oruçlunun nefesi burcu burcu gül kokar
Bu Cennet kokusuyla oruçlu eder iftar...

Açlığın,yoksulluğun ne demek olduğunu
Kul RAMAZANDA anlar kimin doyurduğunu...

Yaratan,kullarından borcunu eda ister
Kul da Yaratanına der ki: önce sağlık ver...

Oruç tutacak kula allah SAĞLIK şart koşar
Hasta ve güçsüz için icazet,kolaylık var.

Bizzat ödül verirken kulu mahzûn mu eder
Öylesi kullarına 'FİDYENİ VER! ' emreder.

Bilir ki fidye ile nice açlar doyacak
En azından bu ayda tokla aç bir olacak.

Oruçlar ve fidyeler inşallah makbûl olur
Kullar BAYRAMDA huzur ve kurtuluşu bulur...


Alper Kürük
 
39- Kendine Gel...

KUR'ANA bak sen de uy ALLAH buyruklarına
Hazreti MUHAMMED'İN ne yapmış? Ne söylemiş?
Erişemedi insan KİTABIN sırlarına
Ama sahih sözlere ne Hadisler eklemiş...

Kötülükler insana yine gelir insandan
Uydurmalarla sahih olanları da boğar...
İşler işler günahı şikayeti şeytandan...
İnkârla zanneder ki günahsız yeni doğar...


Alper Kürük
 

40- Kırmızı Elma Ya da Kadere Rıza...

Ben bir kırmızı elmayım içini kurt yemiş
Elden değil ne yapayım ALLAH'ım istemiş...
Gerçekle bir olmuyor ki görünüm,gösteriş
Emrine şükür RAB'bim kaderim böyle imiş...


Alper Kürük
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bugün 2 ziyaretçi (50 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=