MOZAİK- ALPER KÜRÜK ŞİİRLERİ
  10.3-DİNSEL ŞİİRLER-SH:3
 

41- Kul Ve İmân

Belki suçlu kurtulur
Söylediği amanla,
Allah bilir af olur
Kul Allah'a imânla.

Der ki Yüce Yaratan
Bir iste bin vereyim,
Ol ki beni tanıyan
Af dile göndereyim.

Sen kulsun hakların var
Yaratan Tanrı benim,
Hakkım var senin kadar
Ben de senden isterim...

Gel sen kulluğunu bil
İstediğim bu senden,
Hoşnut eylemen kabil
Veririm ne dilersen...


Alper Kürük
 
42- Kutlu Olsun

Onbir aya bir Sultan diye o tanımlanan
Şükür olsun yaşadık bir kez daha Ramazan.

Toparlandık bir daha Ramazan sevinciyle
İnşallah geçer günler Ramazan bilinciyle...

Bu iş bu ayda kalmaz belki ömre yayılır
Sevgi,infak,paylaşma da ibadet sayılır.

Diliyorum Allah'tan bayramlar olsun kutlu
Yuvalarımız mutlu,tüm insanlar umutlu...


Alper Kürük
 


43- Mezar Taşı Kitabesi

( Bu yazıt SEYDİŞEHİR 'de vefat eden
ve AKYOL MEZARLIĞINA defnedilen  merhume
sayın kayınvalidem HALİDE YAŞAR KEMERLİ
hanımefendinin mezarı ayak ucundadır...)


Ölü,sağdan ne mal ne para ister
Esirgeme ondan FATİHA'n yeter.
İnsan oğlu gel lâyık ol atana
FATİHA sun toprak olmuş yatana...


Alper Kürük

 
44- Miraçlar

Ömründe BÜYÜK MİRAÇ yaşadı PEYGAMBERİM...
Her gün küçük Miraçlar beş vakit namazında...
Bu sana Yüce RAB ‘den kutsal ödüldür derim
O ‘nun ile bütünleş çoğunda ve azında...

Ruh Miraca geçerken ten yerde sürünürse
Ne dünyandan koparsın...ne O ‘na yücelirsin...
Dünyalığın gözüne çok güzel görünürse
Gönlünü O ‘ na değil, şeytanına verirsin...

Gel aldatma kendini Miracın kolay değil!
Vakitler gelir – geçer üstünden, ezilirsin...
Şeytanına eğilme! dik dur! tek O ‘ na eğil!
Gerisi sana kalmış...takdir et...sen bilirsin...


Alper Kürük
 

45- Mutlaka Anacaksın

Anmak,yaşanan geçmişe duyulan özleyiş,
Aramak,yaşanmaktaki hâli beğenmeyiş,
Boşuna mı bunca sitem,bunca serzeniş?

Hâlde iyi yaşa ve yaşat mâzide kalsın
Bir gün sen de mutlaka geçmişini anarsın
Tatlı huzuru bulur ya da ağlar,yanarsın...

Sözün süzmesi 'Ata Sözleri',öz-deyişler
Yaşamışlar,görmüşler de öyle söylemişler,
Arı bile peteğe bal diye özü işler...

Bunlarla birbirine insan nasihat eder
Gel inanmazlık etme,yaşadığın hep k a d e r
İnançlı olur isen ne gam kalır,ne keder...

İşte Uludan biri biz kullara şöyle der:
'ALLAH neylerse neyler,neylerse güzel eyler...'


Alper Kürük
 

46- Müşteki Ve Asi

Allah sızlanmayı sever,isyanı ise asla!
Sızlanmada dua vardır,isyanda Allah'ı ret.
Şikayetler sona erer Allah ile temasla,
İsyancılar çölde kalır bir damla suya hasret.

Şikayetsiz kul mu olur sığınmasın Allah'a?
Kuşlar bile karanlıkta yuvasına sığınan,
Susuzluktan içi yanan çölde ararsa vaha
Kulu için Allah neyse odur kuşa âşiyan...


Alper Kürük
 
47- Nebi

[ Sizden ücret, karşılık istemeyenlere uy...]
Diye buyurmuş TANRI'M...ey kul bu emrini duy!

O seçkin kullarını Nebilikle göndermiş
Azgın toplulukları onlar irşat edermiş...

Fâninin sonu gibi Nebilikde de son var
TANRI'M Nebilerini Muhammed ' le noktalar.

İnsanlar pusulanın ibrelerine benzer
İbre TANRI ve şeytan arası gelir, gider...

İnsana gerçek yolu gösteren hep i l i m d i r
İlmin de vazgeçilmez bir parçasıysa d i n d i r...


Alper Kürük
 

48- O'na....

Benim hep kendimledir
Dünyadaki yarışım,
O'nadır sana değil
Yalvarıp,yakarışım.

Değerim yoktur belki
Bazı gözlerde hiçim,
Sana hep kapalıdır
O'na açıktır içim.

Bir yolun yolcusuyuz
Artık ben anlamışım,
Ne geride kalmak var
O'nadır bu varışım...


Alper Kürük
 

49- Ol Ve Öl Emridir Yaşam...

Bir insanı yaratmak bile tapmaya yeter
İstemez başka delil,daha başkaca eser...

Bir tarafta şimdilik dursun yaratılan can
Nasıl oluşuyormuş bak gör salt cansız insan...

Hücreler...hücreler... hep temel taşı hücreler
TANRI ' nın ol emriyle binbir şekile girer...

Kas olur...sinir olur...kemik olur... kan olur...
TANRI ' nın buyruğuyla birleşir insan olur...

Bir nefestir TANRI ' dan bu kafese üflenen
Ol emriyle var olan,öl emri ile dönen...

Hayat bu OL emriyle ÖL emri kadar vardır
Kimi kez pek çok kısa, ya çok uzun yaşamdır...


Alper Kürük
 
 
50- Papa 16. Benedikt İçin...

Hıristiyan Alemi başı olan ey PAPA
Konuştuğun sözlerin gelmiyor ipe-sapa...

Hıristiyan Dininde TANRI tek değil üçtür
Bir de PAPA girerse bu dine bir hörgüçtür...

ALLAH'ımız TEK bizim elçi MUHAMMED'imiz
İSLAM son DİN, son Elçi aziz PEYGAMBERİMİZ.

Bizler k u l u z ALLAH'la kimse girmez araya
Bunca NEBİ var iken PAPALAR kalır yaya...

PAPA var öldürecek teröristi af eder
Bu son PAPA gibisi lâfın içine eder...

Kutsallığını bilsen sen bir değer edersin
Bu örümcek kafayla CEHENNEME gidersin...

Nerde kalmış CENNETE aracı olman senin
Gir bakalım CENNETE girebilirsen kendin...

Hıristiyan Dinine biz saygılıysak eğer
Hz. İSA'nın KUL olması ve PEYGAMBER...

Hâşâ ALLAH'ın oğlu olduğundan değildir
Sen ey PAP BENEDİKT bunu böyle bil,bildir!

Bilirsin de muhakkak demek işine gelmez
Çünkü gerçek kul olmak sana SALTANAT vermez...

Din adamı olarak dine saygın var ise
ALLAH onu af eder kim ki ÖZÜR DİLERSE...


Alper Kürük
 51- Ramazan Geldi

Sen mübarek Ramazansın
Sana erenler kazansın...
Sana erişen şâd olsun
Mekânları âbad olsun.

Akşam okunan o ezan
Ki onunla oruç bozan
Dünyanın en mutlu canı
Nurlar kaplıdır her yanı.
Allah'ın rızası onda
Önde gider,kalmaz sonda.
Allah'tan ona boldur af
Çünkü onun imanı saf.

Ramazan bereket demek
Onda bol bol af dilemek
Rabbin çok hoşuna gider
Çünkü Rabbim hep şunu der:
'Oruç hariç ibadetler
Tabi ki sevaba erer,
Kulumun orucu bana
Ecri ben verecem ona...'Alper Kürük
 

52- Razıyım

Razıyım ben neler gelse
Senden bana,senden bana,
Dirilip dirilp ölse
Bu can sana,bu can sana.

Kul borcumu bilemem ki
Öder miyim,öder miyim?
Gel demeden gelemem ki
Gider miyim,gider miyim?

Verdiğin şu can Cennetlik
Cehenneme gider miyim...
Hiyanetlik,hiyanetlik
Eder miyim eder miyim?


Alper Kürük
 

53- Şükür Ve Niyaz

Canların acısını çekmeden sâde duymak
Kahrediyor insanı el kolu bağlı durmak...

Acı çekende kalır yalan olur paylaşmak
Mahvediyor insanı lâf ile dağlar aşmak...

Kimi var şikâyetsiz çeker türlü cefâyı
Kimi çekmek ister de kaldıramaz fazlayı...

Yüklenemez bilirsin...fazlasını yükleme
İnsanım, kulumdur ne yüklesem taşır deme...

Acıların Hâlik'i dağıtımda hasis ol...
Cömertliğin Mâlik'i bize ihsan et bol bol...


Alper Kürük
 

54- Şükürler Olsun

Alırsın ne verirsen
Şükür olsun Allah'ım,
Duamı çevirirsen
Dilde kalır tüm âhım.

Senden gelen ürkütmez
Çünkü onda sen varsın,
Hiç de gücüme gitmez
Sevdiğine yaparsın.

Sevgi dolu kolları
Sevdiğine açarsın,
Kapıları,yolları
Sevmez isen kaparsın.

Açarım ellerimi
İsterim Allah'ımdan,
Koklarım güllerimi
Yalnız kendi dalimdan.

Başkasında gözüm yok
Gözüm hep sende Tanrı'm,
Söyleyecek sözüm yok
Tek kelimem: Allah'ım...

Doğmak bizim işimiz
Yaratmak senin işin,
Boğmak dolu içimiz
Sonu ne bu gidişin?

Ağlamak,gülmek gibi
Gülmesini bilene,
Gülmek yakışır mı ki
Gülmeyi bilmeyene?

Ölmek,dönmek demektir
Gerçeğe,gönderene,
Sayısız şükretmektir
Kurban olam verene...


Alper Kürük
 
55- Tekbir

İnsan bir damladan oluşan selmiş
Tanrı yaratırken bir de can vermiş.
Sabit nokta değil o küreselmiş,
Derviş hu ve çile çekerek ermiş.

Gönlün erdiği huzur ne güzelmiş...
Ağlayan göz bir gün olur gülermiş,
Sevgide saltanat,vefa ezelmiş
Allah lâyıkına onu da vermiş.

Bir azalıp,artıp çoğalacağız
Çağrısıyla onda bir olacağız,
Tek ruhta,tek göz,kulak,tek bir ağız
Olup da TEKBİR'i haykıracağız.


Alper Kürük
 

56- Ten ve Can Ya da İnsan

Allah'ım tenime can diye yüklediğin yük
Öylesine kutsal ve öylesine de büyük.

Yükün altında bu ten gün be gün ezilirken
İnsan başka zevk duyar yaşamak güzel derken...

Et tırnaktan ayrılmaz,ayrılmaz can da tenden
Yüce Allah'ın emri ecel başa gelmeden.

Ben canımdan hoşnutum,hoşnut canım da benden
Hoşnut olsun bu candan dilerim bana veren...


Alper Kürük
 
 
57- Yaratan - Yaratılan

Cennet ve Cehennemi öncelikle Yaratan
Dünyada halifesi olsun istedi insan.

Meleklerinden geldi az da olsa itiraz
İnsan üstünlüğünü kıskanmışlardı biraz...

Onlar ibadet üzre,Cennete lâyık,olgun
Korktular yer yüzünde çıkarılırsa bozgun...

Yüce ALLAH onları sınavla ikna etti
Arkasından ADEM'i dünya için var etti.

Cennet ve Cehennem boş olmaz bir şeyler gerek
Doldurmak için ise yarattı:kadın-erkek...

ADEM ile HAVVA'yı kıyamadı dünyaya
Cenettinde temelli kalsınlar istedi ya...

İlk yasağı ilk meyva oldu Yüce ALLAH'ın
En câzibi o oldu mevcut tüm meyvaların.

Meleklere insana uy emretti Yaratan
Bu emrine uymadı yarattığı tek Şeytan.

Kendini üstün gördü özündeki metadan
Ateşten yaratılmış idi o lâin Şeytan.

Topraktan yaratılan ADEM'i inkâr etti
Cennet mekânı bile ADEMLERE dar etti.

Yasaklanmış meyvaysa Şeytan için bir kozdu
İlk insan o meyvayla geleceğini bozdu...

Emre uyumsuzluktan çıkarıldı Cennetten
Ayrılarak dünyaya gönderildiler hemen.

ADEM,HAVVA anamız nice istiğfar etti
Affı çok seven ALLAH onları da af etti.

Cehennem bomboş kalsın diye yaratılmadı
Doldurmak için Şeytan, ALLAH'tan süre aldı.

O süre dünya ile başlar ve sürer gider
Son günü Kıyametin başında sona erer.

Zaman dilimlerinde dünyaya gelen insan
İmanlı olur ise aldatamaz ki Şeytan!

Çünkü ALLAH süreyi verir iken Şeytana
Sonsuz güveni vardı yarattığı insana...

Bu yüzden; 'Ne günahlar işler ise de kulum
Bol bol af dilesin ben onun ile olurum...'

Diye RAHMAN ve RAHİM sıfatıyla her zaman
Karşında duruyor bak...ümitsiz olma insan...


Alper Kürük
 

58- Yeter Ki İste...

Tutunacak dal iste
İşte sana Allah'ın,
Elen elen kal üstte
Yerlerde kalmaz âhın.

Sevgiden doğar sevgi
Sevgi ile büyür can,
Sende herşeyi sev ki
Aydınlık olsun dünyan.

Almadan önce iste
Sonra uzat elini,
Sabırlı ve âheste
Öde aşk bedelini.

Vermeden var mı alan
Pekâlâ biliyorsun?
Verdi,sonra aldı can
Emir O'ndan diyorsun.

İnsanı karşılıksız
Sevmesini bir dene,
Sevgilerde katıksız
Olacaksın bir tane.

Küçüğe sığar büyük
Dersem beni kınama,
Benim kalbim çok küçük
Allah'ım sığdı ama...

Çok,hem büyük günahım
Büyüğün büyüğü var,
Sığınırım Allah'ım
Affın neleri kapsar...


Alper Kürük
 
59- Zikir

Nice zaman ahlar çektim kederimden
Bir de yine ah çektim ki derinden
Şiddetinden ayrıldı birbirinden
Uzaklaştı elif (A) ile (H) ha
Arasını doldurdu iki lâm (LL) ile bir elif (A)
Şükürler olsun ALLAH' A...
Hamdolsun ALLAH' a kavuştum yeniden...
Şimdi artık ağzımdan çıkmaz bir ah
Dilimdense düşmez ALLAH...


Alper Kürük


60- Ölümlü Ve Ölümsüzler

Selâmın üstümüzde daim olsun Rabbimiz,
Bizler birer fâniyiz,sizler ey ehl-i kubur
Cenetten birer bahçe olsun kabirleriniz
Etme Rabbim, olmasın cehenneminde çukur.

Bizler her zaman yoksul,sen her zaman bir varsıl
Ne kadar zengin olsak bizler yine bir fakir,
Bizler bir kullanıcı, sahibisin sen asıl,
Sen ne dersen o olur,bizi etme hor,hakir...

Ezelde iken yoktum,sen istedin ben varım,
Sen istedin de oldum sana köle,sana kul,
Şimdi fâni de olsam ebedî yarınlarım
O zaman bir olacak varsıl ile her yoksul...


Alper Kürük
 
 


 
 
 
 
  Bugün 2 ziyaretçi (28 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=