MOZAİK- ALPER KÜRÜK ŞİİRLERİ
  5.9-AŞK&SEVGİ ŞİİRLERİ-SH:9
 

161- Nem Değil Gam Yetiyor...

Göz yaşların oluyor kurak gönüllere su
Sıcak bakışlarınsa karları eritiyor,
Böyle kademli ayak görülmemiş doğrusu
Ot bitmeyen toprağa bassan çimen bitiyor...

Nice yoksul gönüller seninle nemâlandı
Sevgiler yitmese de sevgililer yitiyor...
Gönlümün aşk çiçeği tek senden nem alandı
Beni eritmek için nem değil gam yetiyor...


Alper Kürük
 
 
 
 
 

162- Yangın Söndürücü

Gözümden yaş akar damla damla
Gözüm dolu yaş,
Kârı olmaz ateşine aşkın
Gözlerden akan yaşın.
Sevgi tutuşmuş gözlerimde
Alevi gönlümün saçağını sardı
Göz yaşımla söndürebilecek olsaydım
Ne sızlanırdım,ne şiir yazardım
Kalbinden kalbime merdiven dayardım
İtfaiyeci olurdum,itfaiyeci...


Alper Kürük
 

163- Yeşillik

Koyunlar yayılırdı rahat
Göz alabildiğine uzanan
Yemyeşil otlakta.
Karınları açtı
Tek istekleri otlamaktı.
İstedikleri olmuştu da
Hazzı içindeydiler tokluğun.
Sen de beni düşün
Ben de açım ama
Doyamıyorum bir türlü
Senle geçen aşkıma
İçime oturmuş yokluğun.
Gözlerin otlak gibi pürüzsüz yeşil
Aşk,şaha kalkmış ata döndürdü beni
Bırak salınayım
Yeşilliklerinde
Yılkı atı gibi başıboş...
Köstek vurma arzularıma
Köstek vurma ayaklarıma...
Aşkı gözlerden içmek
Gözlerde boğulmak ne hoş...


Alper Kürük
 

164- Yeter

Sen olmadıkça yanımda
Her yer bana gurbettir,
Cehennemde olsan bile
Ora bana Cennettir.
Alaylı bakışların
Çölde seraba benzer
Bir daha bak o bakışla.
Beni getirdiğin bu aşk çölünde
Susuzluk ölümden beter.
Canıma tak dedi artık
Çekemez oldum,yeter!
Ya bana sevgini ver
Ya benle öl beraber.


Alper Kürük
 

165- Yosunlu Gözler

Çok mu ağladın böyle
Yosun tutmuş gözlerin?
Gerçek âşıksın belli hâlinden.
Ağlamak lâzım ara-sıra
Yeşertmek için gözlerde
Yeni aşk filizlerini.
İşte
Ateşin cavcavlı zamanında
Kavrulurken filizler
Bazı kere
Bir ayrılık samı eser
Gözleri kurutur
O an kâlplerdeki sıcaklık
Ölü soğukluğuna bürünür âniden.
Dinmez göz yaşı artık
Yosun bağlar gözler seninki gibi...
Şimdi bakacak olsam gözlerine
Kayıyor,tutunamıyor gözlerim
Benzemiyor gözlerin eskisine.


Alper Kürük
 
 166- El Üstünde Sevgi Taşımak...

Eller kenetlenerek
Bileğimizden tutup,
Sevgi taşımak gerek
Aramızda oturtup...

Taşınan en hafif yük
Öylesine de güzel...
Öylesine de büyük...
Taşıyamaz tek bir el.

Sevgi bizi bekliyor
Başkaca ne beklersin?
Beni taşıyın diyor
Eller kelepçelensin...
 

Alper Kürük

 

167- İlk Adım,Tek Sevgi...


İşte yüreklerimiz...değiş-tokuş edersek
Sen kârlı çıkacaksın kâlbim seninle dolu...
İlk adımı atarak yola başlasak dersek
Birlik adımlar ile kısalır hayat yolu...

Değiştiğin gönlünü kendime benzetirim
Boş yerini bırakmam doldururum seninle...
Notası hep sen olan besteyle bezetirim
Koy başını kâlbime kendi şarkını dinle...

Gün gelip tek çarpacak kâlplerimizden biri,
Biri benim içinse biri sen-ben yerine,
İkiden biri yokluk,ayrılıktır diğeri,
Yeminimiz var bizim tek sevgi üzerine...


Alper Kürük


168- Sevgi Testi

Sevgimi test ediyorum
Seçeneğim aynı hep:
S e v i y o r u m...
Doğru-Yanlış demiyorum
Seçeneksiz cevabım tek:
S e n...
Puanlarımı topladım
On üzerinden on,
Yüz üzerinden Yüz.
Sevgim ölümsüz...
Sevgim bitti
Yine iyi son...


Alper Kürük
169- O Bİr Zamanlar Vardı...

Büyüktü
Dünyalar kadardı
Dünya ona
Dardı...

Akışkandı
Kâlpten Kâlbe
Gönülden gönüle
Akardı...

Örtüydü
Herkesi,her şeyi
Sarardı...

Hoşgörüydü
Kötüyü,çirkini
Kucaklardı...

Ateşti
Kimi âşıkları o
Yakardı...

Bakıştı
Kem gözle değil
Hep kollayarak ve ürkek
Bakardı...

Sevgiydi
Adı onun
Bir zamanlar
Vardı...


Alper Kürük
 

 
170- İtirafımdır...


Sen çocukluğunda da böyle güzeldin
Sarı saçlı,gül benizli...
Seni o zaman da severdim
İçten ve gizli gizli...

Gülünce inci sırasıydı
Beyaz dişlerin,
Kıvraktı ceylanca
Sekişlerin,gelişlerin,gidişlerin...

Başkalarını bilmem ama
Ümüt verirdi bana
Bakışların,gülüşlerin...

Hülyalarım sendin,
Rüyalarım senindi...
Kıskanırım sakın söyleme
Başkalarıyla paylaşık mıydı düşlerin?

Seni yine seviyorum bu gün de
Yine içten ama âşikâr...
Sevgimde azalma yok artış var
Sevgim en az çocukluğumuzdaki kadar...


Alper Kürük


 

171- Teksin...

 


Gönlüm defter...
Arasında kuruttuğum çiçeksin...
Her sayfasında izin var
Baksan göreceksin...

Sayfaları teker teker
Satsam ne değer biçersin?
Böyle bir servet kadar
Ömründe servet göremeyeceksin...

Sevgiye susamışsan eğer
Yalnız sen içeceksin
Tek sana ait bu pınar
Çünkü sen de teksin...


Alper Kürük
 

172- Sevgi Galaksisi

Uçuşuyor sevgiler
Kâh mâsum,kimi seksî...
Hepsi de içindeler
Sevgilerden Galaksi...

Benim sevgilerim var
Hem yeni hem de eski...
Zamanla değer artar
Sevmek öyle güzel ki...

Sevgiler Galaksisi
Bağlı başka sisteme,
Yalını,İlâhîsi
Var ki başka isteme...
 

Alper Kürük

173- Sevgi Florası...

Bahçelerde çiçekler bak sana sesleniyor
Kendi dilinden ve de kendine has rengiyle...
Pembe,kırmızı,beyaz...her tonun âhengiyle...
Gül sana ömrünce gül sakın ağlama diyor...

Sevgilerle doluymuş kadehler gibi lâle
Aşkı sunmaya hazır,bir işaret bekliyor...
Koklasan bir kerecik deyip ve de ekliyor
Ne olur bir kerecik dudağın değsin hele...

Sevip,sevilmemekten olsa gerektir sümbül
Hep öyle boynu bükük kalacak ömür boyu...
Çevresine hoş koku yayar bu onun huyu...
Aşk gözünü kör etmiş bülbülün tercihi gül...

Güzellik sergiliyor karanfiller,çiçekler
Sevgiler açılıyor bak taç yapraklarında...
Sevilmeye muhtaçlar tarh ve çanaklarında
Sevilmezse kuruyup,buruşup ölecekler...
 

Alper Kürük

174- Çeşmeler...

Gönül çeşmelerinden su değil sevgi akar
Güğümleri eritir,testileri çatlatır...
Yudum su serinletir,tek aşk damlası yakar
Sevmek de içmek kadar gönülü ferahlatır...

Çeşmeler kurumasın kim verir can suyunu?
Sular boşa akmasın gün olur kaynak kurur...
Sevginin yokluğunda anlarsın boşluğunu
Hayatın anahtarı sevgide saklı durur...
 

Alper Kürük


 

175- Sevgi Pınarı

Bak bulutlar yoğunlaştı
Arıyor yağacak diyar...
Sevgilerim bulutlaştı
Arıyor ıslatacak yâr...

Yağmurlar düşünce yere
Topraklarda bir bereket...
Sevgi düşünce kâlplere
Bir çarpıntı,bir hareket...

Sevgiyle açar çiçekler
Dikenlerle birdir nefret...
Pınarından içecekler
Ahunla ahular sabret...
 

Alper Kürük


176- Gönül Volkanları

Sözlerin bitiminde artık şikâyet başlar
Tutkunluklar değişir ve sevgiler yavaşlar...
Ne sitemler edilir? Atılır nice taşlar...
Acıyan yüreklerin volkan patlaması bu...

Sevgi yanardağları durmasın alev kussun
Susarsa bil ki sen de onun külü olmuşsun...
Artık diller de sussun yalnız ateş konuşsun,
Gönül hararetini söndüremez hiçbir su...
 

Alper Kürük


177- Gerçek Sevgi

Sevgi istiyorum bir ucu açık

Yalnız benim sevgimde düğümlensin…

Hedefe varmaya yol çok kısacık

Gerçekçi sevgiyi arayan gelsin…

 

Sevgiler gerçekse kör düğümlenir

Kesemez İSKENDER’İN o kılıcı…

Ayrılık gelmesin gözler nemlenir

Aşk biter de gerçek sevgi kalıcı…

 

 

Alper Kürük
178-Sevgi,Sevgi...

Gönlümün toprağına gül,diken ek yeter ki
Sevgi ile sularsan sana hep gül verecek...
Sevgiye susamış kâlp,çatlayan toprak der ki:
Suyu sevgi olanlar muradına erecek...

Hava,toprak ve de su birleşirse hayat var
Doğarken,ölürken de üçler bir aradadır,
Yapıştıran olamaz ayrıyı sevgi kadar
Sevgi her yer,her şeyde,TANRI,ana,yârdadır...


Alper Kürük

 

 

 

 

179- Sevgiden Yanayım...

Uzak sevgiler besliyor beni
Yakın sevgiler umursamıyor…
Uzaklara dek uzuyor elim
Yanı başıma kısa kalıyor…

Uzaklar yakın, yakınlar uzak
Oluyor bana meğer bundanmış…
Geçiyor ömür, akıyor zaman
Avuntularda aldanmak varmış…

Seçimimi sor sevgi, yaşam mı?
Sevgiden yana tercihim benim…
Sevgisiz hayat düşünemem ki
Bana sorarsan ölümdür derim…
 
 

Alper Kürük

 

 

180- Bir Bakışta Doğar Aşk...

İlk gördüğümde şeklin
Gönlüme yazıldı,
Dünyayı görmese gözlerim
Tek seni görür…


İlk gördüğümde güzelliğin
Beynime derinden kazındı,
Kendimi unutur da şu beynim
Tek seni unutamaz…

Bir bakışta doğarmış aşk meğer
Böylesi dünyalara değer…

Alper Kürük

 

 

 

 

 
 
 
  Bugün 2 ziyaretçi (38 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=